Обучаваме предприемачи за успешен бизнес!

Предприемачеството е начин на мислене и подход към живота,
колкото по-рано научите неговите похвати, толкова по-полезно ще Ви бъде наученото.

ant.jpg

Фондация „Каузи” изпълнява проект „Повишаване на предприемаческия капацитет-път към активно социално включване”, Договор № BG05M9OP001-1.023-0150-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, Процедура "Подкрепа за предприемачество”, Финансиране по проекта: 110 75 7,24; Продължителност: 18 месеца; Начало на проекта: 19.06.2018; Край на проекта: 19.12.2019

За нас

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."

Преди да бъдем предприемачи, журналисти, учители, инженери… сме преди всичко граждани.

Предлагаме обучение и консултации по:

Предприемачество

Писане на проекти

Дигитален маркетинг

Младежка тематика

Кариерно ориентиране

Гражданско образование

Професионално развитие

Социална интеграция

Младежка предприемаческа борса

Младежка предприемаческа борса 2017 ще се проведе на 30 септември. Ето защо фондация „Каузи” търси предприемчиви, смели, млади хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Ако искате да се включите, изпратете посочените документи на имейл: fondacia_kauzi@abv.bg, а ние ще се свържем с Вас. Прочетете повече и изтеглете документите!

За седемгодишната си работа фондация " Каузи" е организирала шест младежки предприемачески борси, като всяка от тях е била в рамките на различни проекти. По този начин фондацията се утвърди като активен партньор в насърчаването на младежкото предприемачество и изграждането на умения за стартиране на собствен бизнес у младите.

Първата борса се проведе през 2010 с подкрепата на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" , през 2011 г. проектът беше финансиран от програма “Европа” на Столична община. Третото, четвъртото и пето издание се осъществяват в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център "Каузи", финансиран от Национална програма за младежта (2011-2015).

През 2013 година се организирана и Международна младежка предприемаческа борса в рамките на прoект Y-CEENATRA, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Последни новини

baneri FB3

За осма година, ние от фондация „Каузи“, търсим хората, които

...

   В настощата публикация ще намерите всички безплатни обучения, които фондация „Каузи“ организира.

Всеки месец тематичните обучения се повтарят. За да заяявите участие в

...

Партньори и донорски програми

Медийни партньори

logo-npm-curves.png

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2016 - 2020, Министерството на младежта и спорта по проект "Младежки информационно-консултантски център "Каузи", Договор № 25-00-44/ 16.12.2016 г.

mms-723467.png
©2019 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси