Предприемачество

predpriemachestvo 2

Цикъл обучения с теми, който започва с генериране и валидиране на предприемачески идеи, преминава през разработване на бизнес план и подготвя стартиращите предприемачи и за управлението на бизнес, на социален бизнес или неправителствена организация.

1. Генериране и валидиране на предприемачески идеи. 

2. Бизнес и финансово планиране.
3. Управление на малък бизнес. Правни аспекти.
4. Счетоводство за НЕсчетоводители.
5. Представяне на бизнес идеи. Комуникация с инвеститори.
6. Корпоративна социална отговорност.
7. Социално предприемачество.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси