Разработване на проекти

pisane na proekti

Проектното финансиране е един от начините за започване на собствен бизнес, както и за подпомагане на развитието му. Предлагаме обучения, които са подходящи, както за стопански субекти, така и за неправителствени организации и социални бизнеси. Предоставяме професионални консултации при планирането, разработването и управлението на проекти с грантово финансиране.

  1. Видове донорски програми.
  2. Разработване на проектна идея.
  3. Дейности, резултати, ресурси, индикатори.
  4. Бюджетиране на проектни предложения.
  5. Често допускани грешки.
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси