Baner online obucheniya

ДИСТАНЦИОНЕН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Курсът цели да даде базови практически знания и умения за планиране, стартиране и управление на бизнеса като обхваща основни теми и насоки от предприемачеството. Състои се от 5 модула, които могат да се ползват независимо един от друг или в своята цялост. Предлагат се и три допълнителни модула, които са по-тясно специализирани и обхващат определен аспект от управлението на бизнеса. Насочен е към начинаещи предприемачи, социални предприемачи, подходящ е за студенти и ученици.
Съдържанието е разработено въз основа на 10-годишния опит на обучителния екип на фондация „Каузи“ и отразява наблюденията и изводите, направени след подготовката на 800+ начинаещи предприемачи за започване на самостоятелна стопанска дейност.
Техническа обезпеченост:
Обучението се провежда в онлайн среда и за включването в него е необходимо условие е наличието на интернет и възможност за включване в платформа за онлайн обучения, работещи високоговорители (или слушалки) и микрофон, камерата не е задължителна.

БЕЗПЛАТЕН МОДУЛ
Модул 0. Предприемачеството. Преди да започнем. (продължителност 2 часа)
Основната цел на модула е да даде на участници с предприемачески нагласи насока за търсенето на подходящи и приложими предприемачески решения.
Основите теми, които се засягат са:
• Личността на предприемача.
• Предприемачески подходи и видове предприемачи.
• Митове за предприемачеството.
• Подходи за валидиране на предприемачески идеи.

Модул 1. Бизнес планиране. Част 1. (продължителност 2 часа)
• Проучване на пазара. „Идеалният клиент“, клиентски сегмент
• „Специално предложение“
• Канали и отношения с клиентите
• Product market fit
Задание: Канава на бизнес модела

Модул.2. Бизнес планиране. Част 2. (продължителност 2 часа)
• Финансово планиране. Видове разходи.
• Планиране на паричните потоци.

Задание: Изготвяне на инвестиционен план 

Модул 3. Правни, административни и счетоводни ангажименти на нововъзникнали юридически лица. (продължителност 2 часа)
• Регистрация на юридическо лице. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Видове юридически лица.
• Законодателна рамка за функциониране на търговски дружества.
• Доброволна и задължителна регистрация по ЗДДС.
• Задължения за подаване на информация към НАП, НОИ, АП и др.
Задание: Предложете структура на вашия бизнес – изберете вид на ЮЛ, мотивирайте избора си и направете списък на задължителните регистрации/ лицензии, през които трябва да преминете, за да започнете дейност.

Модул 4. Източници на финансиране. Представяне пред инвеститори. (продължителност 2 часа)
• Видове инвеститори в българския контекст. Предприемаческа борса.
• Разработване и управление на проекти с донорско финансиране. Схеми за бизнеса.
• Представяне пред инвеститори. Elevator pitch. Storytelling. Pecha Kucha.
• Успешни истории
Задание:
Вариант 1. Изберете една програма с донорско финансиране и мотивирайте защо тя е подходяща за вашия бизнес.
Вариант 2. Изберете един от форматите за представяне пред инвеститори и представете вашата идея в него. Можете да предложите и други формата, които не са изброени тук.

Модул 5. Зелена и социална икономика. (Продължителност 2 часа)

  • Същност на солидарната икономика.
  • Правна рамка на социалното предприемачество.
  • „Зелено“ предприемачество.
  • Вдъхновяващи примери и успешни практики.

БЕЗПЛАТЕН БОНУС МОДУЛ: Разработване и управление на проекти с донорско финансиране.

  • Видове донорски програми.
  • Елементи на проекта – цели, дейности, резултати, ресурси
  • Бюджетиране.
  • Често допускани грешки.

Цени:
Цената на всеки модул е 45 лв. без ДДС и включва:
• Достъп до онлайн семинара
• Възможност за включване в дискусията по време на семинара
• Достъп до онлайн обучителните ресурси
• Една БЕЗПЛАТНА консултация с лектор според заявените или идентифицирани нужди на участника


След преминаване на 5 основни модула от обучението участниците могат да получат сертификат. В оценката за сертификата се включват оценките от текущите задания, които ще получават след всеки модул и финално задание за цялостен разработен бизнес план. Цената на сертификата е 25 лв.

Отстъпки:
10% за записване на всички модули
5% за ранно записване
5% за повече от един човек

Отстъпките могат да се комбинират. Например, ако 1 участник се запише за всички модули до 27 април ще ползва 15% отстъпка – 190 лв. без ДДС

Допълнителни модули
I. Регистрация и управление на нестопанска организация.
II. Изграждане на бранд онлайн.
Цената на всеки от допълнителните модули е 45 лв. без ДДС и за всеки от тях може да се получи сертификат след преминаване на тест и оценка на заданията. Цената на сертификата е 25 лв. без ДДС.

График за провеждане на онлайн сесиите:

Модул 0 - 27 април, 14.00-16.00 часа

Модул 1 - 4 май, 14.00-16.00 часа

Модул 2 – 5 май, 14.00-16.00 часа

Модул 3 – 8 май, 14-16.00 часа

Модул 4 – 13 май, 14.00-16.00 часа

Модул 5 – 20 май, 14.00-16.00 часа

Модул „Изграждане на бранд онлайн“ – 15 май, 14.00-16.00 часа

Модул „Регистрация и управление на нестопанска организация“ – 22 май, 14.00-16.00 часа

БЕЗПЛАТЕН БОНУС МОДУЛ – 29 май, 14.00-16.00 часа

 

Записването за семинарите става след регистрация за съответния модул/и и заплащане на съответната такса по сметката на фондация „Каузи“:

BG51SOMB91301057801802

Общинска банка АД

Основание: Дарение и две имена на участник

На всеки участник, заплатил таксата, ще бъде издадено свидетелство за дарение.

За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 0896 609 810, Биляна Камбурова.

 

Лектори:

Николай Георгиев 

nikolay1

Магистър по счетоводство и контрол от Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси” към Международния банков институт - София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации и работи по международната програма за Устойчиво развитие на предприятията в България към същата организация. От 2007 година е оценител по програми на ЕС. Управител на Консултантска къща „Стратегии“, председател на ОС на фондация „Каузи“. Съавтор на „Дневникът на предприемача“.

Марина Стефанова 

marina

Магистър по право, завършила СУ „Св. Климент Охридски” със специализации по Правораздаване, Международно право и Публична администрация; специализирала „Английско право и право на Европейския съюз” в Университета “Cambridge” (Великобритания). От 2016 г. е доктор по социално управление към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни специализации по Фирмен мениджмънт, Административно управление и Структурни фондове. Започва своя път на предприемач през 2003 година като регистрира Консултантска къща “Стратегии”. До началото на 2011 година управлява дружеството, както и две фондации - “Благодеятел” и “Каузи”.

Тя е консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало и води обучения по различни проекти на фондацията. Автор на наръчници и учебници областта на предприемачеството и корпоративната социална отговорност.

http://www.marinastefanova.info

Сребрина Ефремова 

sreb 2

Бакалавър по „Журналистика ” и магистър по „Европейска публична администрация” в СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти по Структурните фондове, сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност и ISO 26 000. Експерт „Връзки с обществеността” и „Информационно услуги" на Младежки информационно-консултантски център „Каузи" 2012-2017. Води обучения и предоставя индивидуални консултации в областта на предприемачеството, управление на НПО, младежки дейности. Създател и ръководител на фондация „Генерация“, гр. Лом. Съавтор на „Дневникът на предприемача“ и Младежката организация „стъпка по стъпка“.

Жюстин Томс 

44049076 2214897438781898 3602361960768733184 n

Магистър по хуманитарни науки от СУ "Св. Кл. Охридски". Експерт по онлайн медии, дигитален маркетинг, уеб дизайн и компютърно обучение. Преподавател в Нов български университет и SoftUni и обучител по предприемачество в Предприемаческа борса и Ринкър Център. Автор на множество книги в областта на дигиталния маркетинг, комуникациите и устойчивото развитие, на блог и подкаст за дигитални медии. Организатор на конкурса „Сайт на годината“. Директор бизнес развитие на abcbg.com – една от първите дигитални агенции в България. Работи активно по безопасния интернет за деца.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси