Младежко лидерство

mladejko liderstvo

Заедно с младите хора разглеждаме какви са качествата на лидера, за да достигнем до заключението, че да бъдеш лидер се учи.

  1.   Характеристики на лидера.
  2. Видове лидери. Лидерски подходи.
  3. Етичният лидер.
  4. Самооценка.
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси