Новини

Изображение от WhatsApp на 2023 03 24 в 13.48.00На 23 и 24 март се проведе втората работна транснационална среща в град Ниш, Сърбия между партньорите от България /фондация „Каузи“/, Сърбия /гражданска организация PROAKTIV/, Гърция /социално предприятие Liofyllo/ и Португалия /организация BRAGAMOB/ по проект „Partnership to encourage and support youth social entrepreneurship“ /PESYSE/, финансиран по програма Еразъм+. 

Представители на партньорите по проекта взеха участие в срещите, за да обсъдят изпълнените дейности по проекта и създаването на интегрираната обучителна програма и методика за социални иновации и социално предприемачество, която ще бъде изготвена и публикувана на български, сръбски, гръцки, португалски и английски език. На срещите бяха обсъдени и следващите транснационални срещи, напредъкът по проекта и създаването на методология за обучения с фокус социално предприемачество и социални иновации.

Проектът

Социалното предприемачество е сравнително нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения. В същото време младите хора са чувствителни към социалните въпроси и опитът на партньорите по проекта показва, че много предприемачи на възраст от 18 до 29 години се насочват към социалното предприемачество, въпреки че не могат точно да дефинират своите дейности в тази област.

Цели:

Проектът цели да създаде знания и умения за развиване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации и принципите на устойчивото развитие. Цел на проекта е и подпомагане на дигитализирането на процеса на учене на млади хора от уязвими групи чрез предоставяне на възможности за онлайн или дистанционно учене.

2

 

 

Partners

 

Vizualizaciya Publikaciya saitДостъпно в YouTube е видеото създадено по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“.

Ресурсът популяризира идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии. Видеото е насочено към популяризиране на идеята за зелените работни места и насърчава намаляването на въглеродните емисии, възстановяването на природата и създаването на екологични подобрения за по-добри условия на живот.

Фокус е поставен върху „зелените“ работни места, които са част от решението от което има нужда природата и развитието на по-устойчива и природосъобразна икономика.

Видео ресурсът е част от проект с основна цел: да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Видеото е достъпно ТУК

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.

📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

Видеото е създадено по проект "Connecting schools with green economy  - Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване за зелена икономика" на фондация "Каузи", финансиран по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проекта “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността)

В началото на месец март стартира проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“. 
Основната цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.
Проектът е насочен към млади хора от възрастовите групи 16-18 години; 19-24 години, 25-35 години и заинтересовани страни – директори, учители, родители, медии и широка общественост.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“. От 22 април 2021 г. до момента петицията “Климат на промяна” е подкрепена от повече от 100 000 души онлайн и на хартия.
 
Разберете повече за проект „Климат на промяна“ ТУК.
 
Петицията може да бъде подписана ТУК.
 
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Широкообхватна информационна кампания;
• Създаване на образователни материали за „зелени“ умения;
• Провеждане на обучения „Въглеродна грамотност – училище, личен живот и свободно време“
• Практически работилници за усвояване на умения 
 

Проектът се финансира по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проекта “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността

 

67090994 323242918578576 1581554301535256576 n3 logos

Картина1Ученици от 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ са обучавали други ученици по темите: публична реч, работа в екип и менторство.

Сесиите са проведени по проект "Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество" УНИПРЕД, обясни пред Радио София Биляна Камбурова от фондация "Каузи", партньор на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ /АРГИ/ което изпълнява проекта.

Това е втора фаза на инициативата под формата "деца обучават деца".

Създадена е специална платформа, на която са качени помощни ресурси – наръчници, видеа, полезни статии.

За по-ползотворна работа с децата е използван STEM центъра към иновативното 90  училище в кв. "Люлин".

Предстои представянето на резултатите от практическите занимания пред съученици и учители в STEM център „РаСтем в света на науките“ в 90 СУ на 15.11.2022 г. от 14:45 ч.

Цялото интервю е достъпно тук: https://bnr.bg/sofia/post/101736034/uchenici-uchat-uchenici-ot-nauka-do-predpriemachestvo

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

CO2 DioskusiiНа 9 и 14 ноември се проведоха дискусионни срещи на тема въглеродна грамотност в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На тях присъстваха експерти, университетски преподаватели, граждански активисти, представители на неправителствени организации и други заинтересовани страни. Чрез дискусиите се постига консистентност с проучваната добра практика на град Нотингам, тъй като пътната карта е документът, който очертава пътя за постигане на въглеродна неутралност на Столична община. Пътната карта може да намерите ТУК.

По време на дискусиите участниците обсъдиха следните теми:

  • Начини за намаляване на въглеродния отпечатък на София
  • Постигане на въглеродна неутралност в столицата
  • Въглеродно ограмотяване на различните групи граждани
  • Индивидуален и общ въглероден бюджет – индивидуални и общи действия
  • Ролята на академията за повишаването на въглеродната грамотност и постигането на въглеродна неутралност

Дискутираните теми ще предоставят основа за създаването на пътна карта на София – документ, който ще очертае пътя за постигане на въглеродна неутралност.

logo pr evropaПроект „Въглеродна грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

315180974 454124596848065 1981502045299218030 nЧаст от обученията по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ бяха свързани с провеждането на практически упражнения за работа в екип и менторство. Започналата работа от учениците по био градинка „Свежест“ бе допълнена, а учениците ментори даваха насоки на включилите се младежи.
Целта на дейността бе учениците участвали в проекта да представят не само своята идея за научни предприемачески социални идеи, но и да представят резултатите от работата им на терен пред съученици, учители и гости. На финалното събитие по проекта учениците ще споделят развитието на идеята им от началото на генерираното и в първа фаза на проекта и ще представят практическата си дейност и резултатите от нея. Учениците ще споделят опита си, проблемите които са срещнали и преживяванията си в екипната работа и менторство.

Всички видео ресурси, статии и насоки произведени по проекта са публикувани за свободен достъп и могат да бъдат използвани от всички училища и заинтересовани страни.

 

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Info VideoВ рамките на проект УНИПРЕД 1.0  - „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ беше създадена обучителна методика, която комбинира Целите за устойчиво развитие с търсенето на научно базирани решения на глобалните проблеми, като се съчетава с практически занимания по предприемачество. Целта платформата е наличните в двете организации обучителни ресурси по темите предприемачество, устойчиво развитие, умения на 21 век, да се адаптират допълнят и предоставят на свободен достъп в дигитално пространство за асинхронно дистанционно учене.

Информационното видео може да бъде намерено тук:

https://www.youtube.com/watch?v=5nlFMkbw560

 

 

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

312497305 1173583109919390 7060110654517467280 nМотивационните сесии за работа в екип, менторство и говорене пред публика бяха съпроводени с теренна работа по научните социални предприемачески идеи. Учениците включени в първа фаза на проекта, съвместно със свои съученици започнаха работа по практическото реализиране на идеята за създаване на био градинка.

Младежите нарекоха мястото био градинка „Свежест“ и започнаха съвместно да определят границите и да планират засаждането на култури в подходящ момент, както и обработката на почвата. Научната социална идея, която ще реализират учениците е свързана както с обработването на мястото за засаждане, така и с конструирането на ограда, компостер за наторяване и вертикално позициониране на билкови насаждения.

Младежите упражниха работата в екип и даваха насоки на учениците, които за първи път участват в реализирането на идеята.

 

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

GO CarbonКато част от събитията „Дни на въглеродната грамотност“, на 4 ноември се проведе работилница на тема „Климатична фреска“ работилница „Да бъдем въглеродно неутрални“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На събитието присъстваха студенти и активни граждани, които работиха в екип по научен и креативен начин, за да разберат и осъзнаят климатичните промени и причинно-следствените връзки по един забавен и ангажиращ начин.

По време на работилницата участниците работиха по следните теми:

  • Разбиране на климатичната проблематика чрез научен метод
  • Изграждане на споделено разбиране и сътрудничество
  • Подготовка на стратегия и план за конкретни индивидуални действие от страна на всеки участник
  • Създаване на въглероден бюджет с фокус работен екип/компания

314417650 824100548905184 1539033231320449047 n

314413786 1094410294610087 1057983907012811188 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo pr evropaПроектът „Въглеродна грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

Страница 1 от 22

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси