Гражданско образование

grajdansko obrazovanie

Вярваме, че преди да сме предприемачи или мениджъри на първо място трябва да сме активни граждани. Затова помагаме на младите хора да се ориентират в начина, по който съществуват и функционират демократичните системи, какви са гражданските им права и задължения и колко са важни граждански организации.

  1. Демокрация и демократичен процес.
  2. Моите права и моите задължения.
  3. Гражданско общество. Гражданска организация. Моята роля. Какво зависи от мен.
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси