4.jpg

За B4B hub

b4b hub e инициатива на фондация „Генерация“ в партньорство с фондация „Каузи“. Тя цели да подпомогне начинаещите предприемачи от момента на стартиране на бизнеса им до края на първата година. Пилотната фаза е насочена към жени-предприемачи от Северозападна България и е подкрепена от Българския фонд за жените. Моделът му на работа е иновативен и за пръв път се прилага в България. b4b hub е платформа, в която социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на съществуване им. За това слоганът на инициативата е „От бизнеса за бизнеса“. Повече за участващите компании можете да научите тук

Модел на функциониране

Фондация „Каузи“ обучава и менторства начинаещи предприемачи. Подготвя с тях бизнес планове и им помага в намирането на финансиране за стартиране на бизнеса. Едновременно с това работи за привличане на компании – вериги за продажби на компютърно оборудване, софтуер, обзавеждане, счетоводни и маркетингови компании, рекламни агенции и други. Тези компании се включват в платформата като предоставят безплатно стоки или услуги, необходими за развитието на стартиращи бизнеси. В края на цикъла фондация „Каузи“ обявява прозрачни критерии, по които на конкурсен принцип се разпределя „наградния фонд“.

b4b_hub_funktion.jpg
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси