Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Младежка предпиемаческа борса 2010

Благодарение на този проект беше реализирана първата Младежка предприемаческа борса през 2010 г. 16 млади предприемачи (11 от тях с увреждания) подобриха уменията си за представяне и аргументиране на собствените си бизнес и социални идеи.

Проектът включи активно и работодатели, партньори, инвеститори чрез участие на финалното събитие и осигуряване на консултантска помощ за младите предприемачи.

Проектът се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"

Младежка предпиемаческа борса 2011

С реализирането на този проект фондацията получи одобрение на Бюро за социални услуги като социален и бизнес инкубатор за мотивация, психологическа работа, групова работа с млади хора и млади хора с увреждания чрез подобряване на практическите им знания и умения за представяне на бизнес и социални идеи и изграждане на самочувствие като пълноправни участници в мултикултурна среда. Добрите практики от предишната борса бяха разпространени по реален и виртуален път.

Проектът се финансира от Столична община.

 

Младежки информационно-консултантски център "Каузи"

Основната цел на центъра е да предоставя качествени, достъпни и безплатни информационни и консултантски услуги, обучение по предприемачество и свободна зона за пълноценна реализация на млади хора от 15 до 29 години от различни социални групи. Специфична цел - да разработи, развитие и утвърди МИКЦ „КАУЗИ” като актуална европейска платформа за социализация, като гъвкав и устойчив механизъм, отговарящ на европейските ценности и стандарти, на младежките потребности и търсения, за да съдейства за устойчиво българско общество.

Проектът се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"

 

Екопоколение 2012

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН” в партньорство с Младежкия информационен консултантски център „Каузи“ и финансовата подкрепа на Столична община стартират проекта „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ЕКОПОКОЛЕНИЕ 2012”.
С този проект искаме да повишим екологичната култура и отговорното поведение на децата и младежите от 5 до 18 години към заобикалящата ги среда. В 13 образователни институции (5 детски градини и 8 училища) на територията на София ще организираме занимания за малки и големи, в които ще се учим защо е добре да рециклираме боклука и колко е важно да не пилеем водата.
С пътуваща изложба върху чадъри ще създадем запомнящи се визуални послания, които да изградят трайно отговорно отношение към околната среда както у децата, така и у родители и учители.
В детските градини и училищата ще поставим "Дърво на обещанията", на което всяко дете ще има възможността и отговорността да обещае нещо на природата.

Проектът се финансира от Столична община.

 


 Y-CEENATRA (Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау, кариерно развитие и заетост)

Основната цел на проекта Y-CEENATRA е да насърчи кариерното развитие и младежкото предприемачество, да подобри връзката между образованието и бизнеса чрез подпомагане достъпа до информация, обмен на добри практики и изграждане на икономическа синергия за малките и средни предприятия в района на София, Видин и Зайчар.

Партньори на проекта са Тимочки младежки център (www.toc.rs) - една от водещите младежки организации в Сърбия, насочена към разработване на младежки политики, насърчаване и развитие на младежки инициативи, участие на младите хора на регионално и национално ниво и утвърждаване на здравословния начин на живот и Национално сдружение на малкия и среден бизнес (www.nasmb-bg.org) - работи за по-добра икономическа среда и конкурентоспособност като предоставя услуги за повишаване на квалификацията на мениджърите, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

 

 

Jinger (Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти)

Проектът цели надграждане на резултатите от предишни проекти на фондация „Каузи” и по-конкретно повишаване на заетостта чрез подкрепа за кариерно развитие и насърчаване на предприемачеството за устойчив икономически растеж в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, ИКТ инструменти, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в област на Кюстендил, област Благоевград (България ) и Югоизточен район (Македония).

 

 Проектът се финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония.

 

Медийни партньори: