Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Фондация "Каузи" стартира проект "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество"  по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. www.ngogrants.bg в партньорство с фондация "Проактив" , Ниш, Сърбия.

Проектът цели да създаде условия за насърчаване на младежкото предприемачество. Ще се направи кабинетно проучване за текущото състояние на бизнес инфраструктура в Русе, Дупница и Хасково, което да може да покаже възможностите в тези населени места за младите хора, желаещи да стартират бизнес. Предвижда се и двудневно посещение в Ниш, Сърбия за 10 души -  членове на екипа и експерти от клоновата мрежа на фондация "Каузи", с което се цели да изучи опита и да обмени добри практики със своите партньори - фондация "Проактив".

Ще бъдат организирани и срещи в трите града, обект на проучването, със заинтересованите страни- бизнес инкубатори, промишлено-търговски камари и палати, средни и висши учебни заведения, община, дирекция "Бюро по труда", банки, НПО и младежи, за създаване на план за действие.  Експертите на фондацията ще организират и тренинги, подходящи за млади хора, НПО, ресорни дирекции, дирекция "Бюро по труда"  и преподаватели , засягащи младежкото предприемачество, както и за създаване на дълготрайни партньорства за с местните организации и институции за по-ефективна работа. С цел да се повиши обшественото внимание по темата за младите хора и бизнеса, ще бъдат организирани обществени обсъждания под формата на диалог , на кръгла маса, включваща всички заинтересовани страни, включително медии.

 

 

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

 

 

Медийни партньори: