Новини

Специалист „Кариерно развитие и образование” започна работа с младежи

Организирани бяха няколко обучения, на които младежите сами да изберат какво искат да научат. Повечето от тях избраха след обсъждането на възможности за образование и начини за търсене на работа, да започнат от себепредставянето, а именно писане на автобиография, мотивационно писмо и как протича интервю с работодател. Обученията се проведоха сред младежи на територията на район Люлин и район Надежда , а следващите са планирани за близките населени места: Банкя, Нови Искър, Мрамор и Костинброд.

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси