Новини

Специалист „Кариерно развитие и образование” започна работа с младежи

Една от основните области на работа с младите хора, в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център „Каузи” са индивидуалните консултации и груповите обучения по кариерно ориентиране и образование. След провеждане на проучване сред 100 младежи от екипа експерти се установи , че голяма част от младите хора смятат, че образованието не ги подготвя за работата им в бъдеще. В тази връзка основна цел на експерт „Кариерно ориентиране и образование” е на първо място да даде предпоставка те сами да разберат с какво искат да се заминават в бъдеще и след това да им бъдат обяснени основните стъпки към постигането на поставената цел.

Организирани бяха няколко обучения, на които младежите сами да изберат какво искат да научат. Повечето от тях избраха след обсъждането на възможности за образование и начини за търсене на работа, да започнат от себепредставянето, а именно писане на автобиография, мотивационно писмо и как протича интервю с работодател. Обученията се проведоха сред младежи на територията на район Люлин и район Надежда , а следващите са планирани за близките населени места: Банкя, Нови Искър, Мрамор и Костинброд.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси