Новини

Стартъп-ът е реална кариерна възможност в България

 

„Резултатите от Младежката предприемаческа борса 2015 доказват, че инвеститорите в България подкрепят смислените идеи, но че освен идея всеки млад човек трябва да посвети време и да положи много усилия, за да превърне мечтата или хобито си в бизнес начинание“, коментира по този повод г-н Николай Георгиев, изпълнителен директор на фондация „Каузи“.

За участниците подобен формат събития са полезни и успешни, въпреки че повече от половината инвеститори все още смятат, че младите хора не са достатъчно подготвени за подобна среща. Липсват им знания да разработят детайлно своя бизнес план и комуникационни умения да го защитят. „Резултатите от работата на подкрепящите организации са видими, но те не могат да заместят основата, която трябва да изгражда образователната система“, заяви един от участващите в Борсата инвеститори. По време на събитието експертите на фондация „Каузи“ представиха проучване на стартъп средата в югозападен регион (Благоевград, Дупница и Кюстендил), Хасково и Русе, според което не е нужна нова и скъпа инвестиция за изграждане на предприемаческа екосистема по места, защото по-голяма част от „играчите“ са налице. Наложително е, обаче, тази общност да се обедини около една дългосрочна визия, да формира ясни и конкретни очаквания у подрастващите младежи и да координира своята работа, така че да повиши своята ефективност и видимост.

Търси