Новини

10 експерти на „Каузи“ се запознаха с co-working space проект за насърчаване на младежкото предприемачество в Ниш

 

Целта на срещата беше да се запознаят с модела за изграждане на co-working space и начинът, по който са включени заинтересованите страни в него - местна общност, местни власти, НПО, бизнес. Допълнително екипът на инкубатора сподели и своята методология за привличане и мотивиране на младите хора за стартиране на собствен бизнес в креативната индустрия.

По време на визитата беше проведена дискусия на тема „Активните младежи на Балканите – предприемачеството срещу младежката безработица“, в която се включиха партньорски организации от Ниш. Бяха осъществени срещи с агенцията за местно икономическо развитие и със стопанската камара в града, както и официален прием в Консулството на България в Република Сърбия.

Резултат от визитата е повишен капацитет на фондация „Каузи“ за предоставяне на младежки услуги в областта на предприемачеството и изграждане на междусекторни партньорски мрежи. 

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси