Новини

Създаден бе информационен видеоклип по проект „Професиите, които ще спасят света“

Картина1Част от информационната кампанията насочена към широката общественост по проект „Професиите, които ще спасят света“ по програма "Европа" 2023 на Столична община е създаването на информационен видеоклип.

Видео съдържанието е насочено към популяризиране на проекта и дейностите сред широката общественост и дава базова информация за проекта, добрата практика и създадената онлайн платформа - https://greenjobscareer.eu/.

Видеото засяга темите за изменението на климата, отговаря на въпросите „Какво са зелените работни места?“, „С какво са полезни зелените професии" и "Какво са зелени умения на работното място?“. Клипът представя партньорите и програмата по проекта и възможностите за достъп до информационни и обучителни материали по темата в създадения за целта онлайн портал.

Видеото може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=kFK5WVgtm84&t=19s

 

 

 

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси