Новини

Фондация „Каузи“ представя резултатите от международно проучване проведено по проект S.I.M.P.L.E. на конференция за устойчиви бизнес модели

На 16 май 2023 г. в Interpred-WTC, София, на конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели" фондация „Каузи“ представи международно проучване по проект за изследване на социалното въздействие. Конференцията бе организирана от списание Enterprise и с подкрепата на мултимедийната информационно-аналитична програма на фондация „Каузи“ – CSR Advice Box. Проучването е част от проект S.I.M.P.L.E. и е осъществено от ноември 2022 г. до април 2023 г. Шест български компании от индустриите производство и храна и напитки взеха участие в попълването на въпросниците.
Според резултатите от проучването повечето български компании ясно посочват КСО целите си в своята мисия, но нямат отделен бюджет за това и не използват и докладват спрямо световните КСО стандарти. Чуждестранните компании имат предимство при писмената КСО политика и наличието на мениджър, който да отговаря за КСО дейностите.
За всички компании, обхванати от проучването, здравето и безопасността на служителите им е основен приоритет. Чуждестранните компании проследяват повече устойчивостта по веригата на доставки в сравнение с българските, сочат още данните.

346886600 1353115665240363 2785607183769215334 n

768x432

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси