Новини

Фондация "Каузи" стартира проект „Професиите, които ще спасят света“ в партньорство със Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Проект “Професиите, които ще спасят света“ цели да надгради постигнатото и да допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организации на местно ниво. С изпълнението на проекта ще се създаде възможност за среща между ученици, студенти, учители, преподаващи природни и точни науки, от училища в столицата с представители на академичната институция и практици, които да ги запознаят с нуждите за развитие на зелена икономика и развитието на умения за заемането на зелени професии. Учениците и учителите ще участват в дискусии и работилници по темата за зелена икономика. Ще бъде създадена възможност за младите хора да направят следващата стъпка към по-устойчиво бъдеще.
Модел на добрата практика е „Хъб за зелени кариери“ на Обединеното кралство, според тази добра практика информираността относно зелените умения, зелените работни места и зелената икономика създават възможност младите хора да бъдат част от решението за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, кризата с пластмасовите отпадъци и други екологични предизвикателства.

Проектът се финансира по Програма „Европа“ 2023 на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Създаване на наръчник-обучителна програма „Зелена кариера“ насочен към широката общественост, институции, граждани, бизнес и др.;
  • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователни институции за подобряване на качеството на живот в столицата чрез обучение и информационна кампания;
  • Повишаване на обществената ангажираност за възможностите за кариерно включване и ограничаване на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на чувствителност по темата;
  • Повишаване на знанията относно устойчивостта и зелената икономика;
  • Развитие на „зелени“ умения и компетентности;
  • Възможности за работа и създаване на връзки между младежи, работодатели, преподаватели;
  • Създаване на информационен портал, запознаващ със зелените индустрии и професии като възможен перспективен кариерен път – връзка между работодатели, преподаватели и младежи.

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси