Новини

Стартира проект YouthFor21Century – умения на 21 век по Национална програма за младежта

1 Youth 21 centuryФондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „YouthFor21Century – умения на 21 век“ насочен към създаването на възможности за младите хора за участие в разнообразни форми и подходи на неформално обучение (онлайн и офлайн) за усвояване на умения на 21 век:

  • Дигитална грамотност
  • Финансова грамотност
  • Гражданска активност и лидерство.

Проектните дейности са насочени към млади хора между 15 и 29 години, като те ще участват в онлайн и офлайн дейности, както и хибридно провеждани занимания. В рамките на проекта младежи от Люлин (София) и град Сливница ще бъдат включени в редица тематични обучения.

Основните цели на проекта са насочени към създаване на специфичен инструментариум (онлайн и офлайн) за неформално учене за придобиване на нови умения от младите хора, както и осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на умения на 21 век и насърчаване на гражданската активност.

Чрез проекта се цели създаване на алтернативни възможности за младите хора и развиването на потенциал, за да се справят с реални рискове свързани с дигиталната и финансова грамотност, както и да придобият умения за активно гражданство и младежко лидерство. Чрез дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и реализацията на младите хора.

Част от обученията ще бъдат създадени и аудио-визуални обучителни видеа. Те ще бъдат достъпни в YouTube страницата на фондация „Каузи“ и ще могат да се използват свободно от всички заинтересовани.

Информация за всички бъдещи дейности, както и създадените обучителни ресурси ще бъде публикувана на официалният сайт на фондацията и фейсбук страницата на Каузи.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси