Новини

Среща с родители - викторина "Професиите - нужни и полезни"

Profesiite

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Викторината „Професията – нужна и полезна“ ще включва провеждането на презентация по темата, участниците ще имат възможност да се запознаят с различните видове професии.

Всички присъстващи ще могат да разкажат повече за себе си, родителите ще могат да разкажат интересни факти за своите професии, а учениците да разкажат за мечтите си и какви биха искали да бъдат.

Събитието ще включва различни игри за участниците, които имат познавателен характер. В играта „Познай професията“ ще бъдат представени различните професии и свързаните с тях пособия за извършване на работните дейности.

Участниците ще могат да решават кръстословици съставени по темата за професиите, като бъдат разделени на отбори. Играта „Асоциации“ ще предостави възможност за изява на актьорските възможности на участниците. Всеки от присъстващите ще трябва да представи на останалите професия, но само чрез жестове.

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси