Новини

Проект за транснационално партньорство между България и Сърбия ще работи с младежи по темата за Целите за устойчиво развитие

173130367 198433905163326 2814221998442015173 nПовишаването на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми, както и идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения са в основата на проекта Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), по който фондация „Каузи“ е партньор.

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия с водещата организация „Proactive“.

Повече за партньорите:

 • Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10-годишен опит в работата с младежи.
 • Организация „Timok Youth Center“ от град Зайчар, Сърбия, работи по въпросите за младежките политики, развитието и подкрепата на младежки инициативи. Организацията е един от учредителите на Национален младежки съвет в Сърбия.
 • Сдружение „Активно общество“ от град Видин, България. Сдружението работи с младежи и управлява Младежки информационно-консултантски център.

Фондация „Каузи“ припознава Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, като споделен обществен ред за развитие и активно работи за постигането им. Фондацията работи по следните цели:


 • Цел 1. Изкореняване на бедността
 • Цел 4. Качествено образование
 • Цел 5. Равенство между половете
 • Цел 8. Осигуряване на работа и икономически растеж
 • Цел 10. Намаляване на неравенствата
 • Цел 17. Партньорства за целите

Основни теми на работата на фондацията са свързани с младежкото и социално предприемачество, интеграцията и овластяването на хора в риск и насърчаването на корпоративната социална отговорност.

Фондацията е член на „Глобалния договор на ООН“ и публикува работата си по Целите за устойчиво развитие регулярно.

В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат създадени:

 • Общност от партньори (организации, НПО и индивидуални участници), които ще промотират в обществото отговорното потребление, здравословния начин на живот и екологията.
 • Двуезичен Уеб портал
 • Интерактивни събития за младежи, семинари и срещи
 • Провеждане на „Глобални игри за устойчивост“ по темата за Глобалните цели за устойчиво развитие
©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси