Новини

Добрата практика „Магията на производството. Минната индустрия - знание и бъдеще“ на Елаците-Мед бе представенa в каналът на CSR Advice Box в YouTube

EllatsiteMedНа 25 март бе представено видеото с добра КСО практика на компанията „Елаците-Мед“ АД.

Инвестициите в младите хора и образованието им са в основата на социалната отговорност на компанията. „Елаците-Мед“ Ад  изградила силни партньорски отношения с преподаватели и ученици от 12 училища.

Компанията организира ученически конкурси и образователно-информационни кампании свързани с дигитализацията в индустрията, чрез корпоративните си фондове и своите служители доброволци.

Благодарение на работата си с общността, компанията е повишила осведомеността по отношение на минната индустрия и е дарила образователни материали за дигитализирането на учебния процес.

 

Елаците-Мед АД е водещо дружество в минната индустрия на България, с основен предмет на дейност добив и първична преработка на руди от находище „Елаците”. Днес рудник „Елаците“  се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

Видеото с добра практика е достъпно в канала на CSR Advice Box в YouTube – ТУК

Цялото проучване „State of CSR”, добрите практики, изводите и акцентите от него могат да бъдат открити – ТУК.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси