Новини

Международен проект на фондация „Каузи“ търси игрови подходи към социалните иновации

ErasmusИдентифицирането на нови бизнес модели и методики за измерване на въздействието на малките и средни предприятия по отношение на социално отговорни практики, са в основата на проекта S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор. Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.

Проектът е провокиран от наблюдението на значителното нарастване на икономическата и социалната уязвимост и идентифицирането на внедряването на иновативните бизнес модели като възможен път за преодоляване на неравенствата. Това е сред основните водещи линии в работата на фондация „Каузи“, която добавя към това и ролята на предприемача като агент на социална промяна. За целта ще бъдат идентифицирани и необходимите умения, които трябва да притежават предприемачите, за да могат да реализират тази промяна.

В рамките на двугодишния проект ще се:

  • разработи обучителна програма за устойчивост и социални иновации, която да е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
  • насърчава използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
  • стандартизират методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.
©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси