Новини

В Европейската седмица на фондациите и дарителите се проведе "Дискусия за лидери от гражданския сектор"

 Участниците имаха възможност да споделят опит и мнения, като поставиха и общи цели в бъдещето развитие на гражданския сектор. Бе обсъдена нуждата от по- задълбочени отношения с гражданите, за да бъдат информирани каква е работата на НПО сектора и как помага на обществото.

Темата за лидерството в гражданския сектор бе свързана с възможностите на организациите да бъдат партньори на бизнеса, след като бъдат установени нуждите и на двете страни.

В дискусията беше засегната и темата за околната среда и нуждата от подкрепа в борбата с климатичните промени, както и отговорността на лидерите, която е свързана с дейността на всяка организация и компания.

Дигиталната комуникация също бе тема на разговор в проведеното събитие. Употребата на социални медии предоставя пред организациите и отделните лидери да отговарят на нуждите на повече хора, които да споделят едни  и същи идеи и цели.

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси