Новини

Проучване на мнението на работодателите в градовете Ихтиман и Сливница

Prouchvane NPMФондация „Каузи“ провежда проучване на нагласите на работодателите относно основните проблеми, с които се сблъскват при наемането на млади хора до 29 години.

Въпросникът е част от проучване  на нуждите от обучение на младите хора за подобряване на пригодността им за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.).

Резултатите от проучването ще бъдат база за създаването на програми на обучения за младежите, което от своя страна ще помогне на работодателите да намерят подходящо подготвени кадри.

Въпросникът е достъпен ТУК

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси