Новини

Обучителните видеа и учебни програми, засягащи уменията на младите през 21 век по темите за финансова и дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство, са достъпни за безплатно използване от родители, учители и организации.

Част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“ са отворените безплатни образователни ресурси за младежи  – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство.

Безплатните образователни ресурси за младежи – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство – са част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“.

Като част от проекта младежи участват в обучения по темите, които се провеждат онлайн, на място и хибридно в градовете София и Сливница и ще продължат до края на септември. Създадените ресурси целят да подпомогнат младите хора преди, по време и след обученията и ще могат да бъдат използвани без ограничение от всички заинтересовани.

Основна цел на проекта е да създаде възможности за младите хора да участват в разнообразни форми на неформално обучение, да им предостави алтернативни възможности да развият своя потенциал и да се справят с реални рискове, произтичащи от липсата на финансова и дигитална грамотност. Проектът ще подпомогне младежите да подобрят качеството си на живот и реализация.

В различните форми на обучение – онлайн, присъствено и хибридно – се използват различни интерактивни методи: лекции, ролеви игри, работа в групи, решаване на казуси и симулации.

 

Обучителните видеа са достъпни тук:

 

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

 

logo pr evropaПроект “Въглеродна грамотност 2.0“ e втора фаза на проекта „Въглеродна грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“. Проектът  цели да надгради постигнатото и да допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организации на местно ниво за повишаване на качеството на живот в столицата чрез подобряване на атмосферния въздух и намаляване на въглеродните емисии.

Проектът се финансира по Програма „Европа“ 2022 на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Създаване на информационен портал на тема въглеродна грамотност с безплатен достъп
 • Организиране на първо по рода си събитие „Дни на въглеродната грамотност“
 • Създаване на пътна карта на София за постигане на въглеродна неутралност

Проектът ще предостави достъп до дигитални и лесно достъпни ресурси, които могат да бъдат ползвани за повишаване на въглеродната грамотност от много заинтересовани страни – младежи и ученици, студенти, работещи в различни сфери и широката общественост. Ресурсите са насочени към популяризиране на темата за въглеродна неутралност и повишаването на чувствителността на хората към темата и интегрирането ѝ в ежедневието на все повече граждани, както и към превенцията на замърсяването, чувството за отговорност на гражданите и организациите.

Проект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

Finansova GramotnostКаним младежи на възраст от 15 до 29 години на безплатно обучение по финансова грамотност „Лични финанси за младежи“.
Обучението ще бъде проведено на 18 август от 10:30 часа. Може да участвате присъствено или онлайн.

Теми на обучението ще бъдат:

 • 10 важни правила за управлението на парите за тийнейджъри
 • Как да се учим от грешките на другите?
 • Личен бюджет. Възможно ли е сам да изчислявам приходите и разходите си?
 • Финансов кредит, стоков кредит, кредитна карта – какво трябва да знам за тези неща?

За включване в обучението е необходимо попълването на регистрационна форма: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJDJ8HAO3EnHQ7w5…/viewform

Присъственото обучение ще бъде проведено в сградата на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, град София, ж.к. Люлин 2, вход от улица „Виолета Янкова“.

Онлайн включването в обучението ще бъде през платформата Google Meet. Всеки регистриран за оналйн обучение ще получи линк към срещата ден преди провеждане на събитието.

Обучението е част от цикъл с обучения за усвояване на умения на 21 век - финансова грамотност, дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство.
Обучението е част от проект „Youth for 21 century – умения на 21 век“ и се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025).

За въпроси или нужда от съдействие – Биляна Камбурова, тел. 0876 247 334
Краен срок за регистрация: 16 август
Линк към информация за събитието във Facebook - ТУК.

Korica Digitalna gramotnostКаним младежи на възраст от 15 до 29 години на безплатно обучение „Дигитална грамотност“. Обучението ще бъде проведено на 11 август от 10:30 часа. Може да участвате присъствено или онлайн.
 
Теми на обучението ще бъдат:
 • Как да проверяваме фалшиви новини и информация в интернет/ Fact Checking/
 • Какво споделяме в интернет и за кого е достъпно
 • Фишинг, фалшиви профили и измами в социалните мрежи
 • Кои сме ние в интернет – лична информация
За включване в обучението е необходимо попълването на регистрационна форма: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc9mFFGxyr3rybWB6…/viewform
Присъственото обучение ще бъде проведено в сградата на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, град София, ж.к. Люлин 2, вход от улица „Виолета Янкова“.
Онлайн включването в обучението ще бъде през платформата Google Meet. Всеки регистриран за оналйн обучение ще получи линк към срещата ден преди провеждане на събитието.

Обучението е част от цикъл с обучения за усвояване на умения на 21 век - финансова грамотност, дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство.
Обучението е част от проект „Youth for 21 century – умения на 21 век“ и се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025).

За въпроси или нужда от съдействие – Биляна Камбурова, тел. 0876 247 334
Краен срок за регистрация: 9 август
Линк към информация за събитието във Facebook - ТУК.

SIMPLE orizzontaleПроект S.I.M.P.L.E. по програма Еразъм + цели да идентифицира необходимите умения за трансформация на малките и средни предприятия
Проектът проучва добри бизнес практики на национално, европейско и международно ниво и очертава пътят за изграждане на устойчиви бизнес модели на МСП.
В рамките на Дейност 2 (или IO2 – intellectual output) на проекта „Създаване на отворени геймифицирани образователни ресурси“, партньорите по проекта създадоха съвместно:
1. Учебно съдържание. Обучителните екипи на партньорите по проекта, използвайки специални техники за създаването на сценарии, разработиха съдържание за отворени образователни ресурси.
2. Отворени образователни ресурси. Под формата на интерактивни видеа, които съчетават учене и забавление, партньорите по проекта постигнаха максимална ефективност на създадените ресурси (свободно достъпни), които ще бъдат използвани и след края на проекта.
3. Симулационни анимирани образователни игри. Екипите по проекта създадоха образователни игри, които са базирани на интерактивна многоканална интегрирана дидактика. Игрите включват запознаване на обучаемите с отворените образователни ресурси, допълнителните учебни материали и се базират на информация, получена от заинтересованите страни, които са били интервюирани в първа фаза на проекта.
Всички материали по проекта са създадени на български, английски, словенски, италиански и гръцки език.
Достъп до учебните материали може да намерите тук:
 
Simple FIMSimple FIMSimple FIM

e1982b3bc84c585fe6b0a336b2e7b1ec9e016193Насочвайки вниманието на младите хора към социалното предприемачество като възможен кариерен път, ние партньорите: Каузи, Liofyllo, PROAKTIV и Braga Mobility Open ще работим за повишаване на капацитета и разбирането на важността за активно гражданство във връзка с конкретни социални проблеми и техните възможни решения чрез иновационни идеи генерирани от  страна на младите хора.

Какво ще представим?

 • • Проучване и анализ на съвременното състояние на социалното предприемачество във връзка с младите хора
 • • Програма за обучение по социално предприемачество
 • • Виртуални транснационални обучения

Повече информация за партньорските организации и проект „Партньорство за насърчаване и подкрепа на младежкото социално предприемачество“  може да намерите ТУК.

67090994 323242918578576 1581554301535256576 ne06e393a 6ea1 4afd 9257 709f4d66b926 2proactiv 1

bragamob logo 1 1

Иновативният  проект SIMPLE, се изпълнява по програма Еразъм + и се фокусира върху възможните пътища за създаване на устойчиви бизнес модели и методологии за измерване на въздействието, които отчитат специфичните характеристики на МСП и възползването от прилаганите добри практики на национално, европейско и международно ниво. Проектът има за цел да идентифицира уменията необходими за установяване на трансформацията на МСП в контекста на прилагането на добри практики за създаване на устойчиви бизнес модели.

Какво ще бъде представено скоро?

 1. Програма за обучение по устойчивост и иновации в социалният бизнес
 2. Интерактивни и геймифицирани отворени образователни ресурси за свободно използване
 3. План за социално въздействие

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИЯ БИЗНЕС

Партниращите си организации създадоха нова обучителна програма, дефинираща методите за преподаване, критериите за избор на обучаеми, методите за оценяване, оценката на резултатите от обучението и постигнатите резултати. Използваните дидактически методи се базират на  нивата на конгнитивност, оперативност и поведение.

Програмата за обучение беше разделена на три под дейности, които включваха провеждането на:

 • Теренен анализ
 • Учебна програма
 • Тестване

ТЕРЕНЕН АНАЛИЗ:

 • • дефиниране на методологията на анализа
 • • проектиране на въпросници и инструменти за управление за фокус групи
 • • идентифициране на експерти и представители на бизнеса, които да бъдат включени във фокус групи
 • • реализиране на фокус групи в териториалния контекст на партньорството (Италия, България, Словения, Испания и Гърция)
 • • национални доклади за резултатите от фокус групите

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Въз основа на резултатите от проучването, експертният екип на партньорските организации разработи нова програма за обучение, дефинирайки включените компетенции по отношение на знания и способности, методики на преподаване и инструменти за оценка на резултатите от обучението.

 • • детайлно проектиране на преподаваните модули
 • • дефиниране на структурата на курса на обучение
 • • дефиниране на прилаганите методики
 • • дефиниране на процеса на оценка и свързаните с него инструменти

ТЕСТВАНЕ

Какво предстои да се случи?

60 работници от Италия, Гърция, Испания, Словения и България ще участват в тестването на разработените материали

Ако желаете да разберете повече за проект SIMPLE, предстоящите дейности и резултати, както и за работата на партньорите  следете фейсбук страницата ни и www.kauzi.org 

ErasmusErasmus SIMPLE

Cover 1На 7 и 8 юни в град Сливница ще бъдат проведени обучения за младежи на възраст от 15 до 29 години на тема дигитална грамотност и гражданска активност. Безплатните обучения се провеждат по проект „Youth For 21 Century – умения на 21 век“ по Национална програма за младежта.

Домакин на обученията ще бъде Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ в град Сливница. Възпитаниците на училището ще се запознаят с темата за важността на уменията на 21 век.

Обучението по дигитална грамотност ще включва темите за:

 • • Как можем да използваме дигиталните мрежи за търсене и намиране на работа, доброволчески инициативи;
 • • Как интернет помага в образованието;
 • • Търсене и намиране на правилната информация в интернет /фалшиви новини/;
 • • Организиране на информация в дигитална среда – защо не споделяме всичко в дигиталните мрежи?;
 • • Общуване в дигитална среда – реч на омразата, начин на поведение и дигитално съдържание;
 • • Източници на информация – как подбираме правилната информация и как можем да я използваме;

 

Обучението по гражданска активност и лидерство ще е фокусирано върху:

 • • Граждански права;
 • • Институции – кои са и какво правят;
 • • Изразяване на гражданска позиция;
 • • Основни човешки и граждански права;
 • • Изграждане на аргументирана позиция по важни социални теми;
 • • Лидерство;

Обученията ще са съпроводени с интерактивни практически задачи за индивидуална и групова работа.

В следващите месеци безплатни обучения по темите финансова и дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство ще бъдат проведени онлайн, хибридно и присъствено в град София и град Сливница.

Повече информация ще бъде публикувана на официалната страница на фондация „Каузи“ и в социалните мрежи.

Обученията се изпълняват с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта 2021 -2025

UNIPREDВ интервю за БТВ радио, Сребрина Ефремова, изпълнителен директор на фондация "Каузи", споделя за създадените обучителни ресурси по проект УНИПРЕД.

Наръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“, създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Създадените обучителни и информационни видеа допълват полезните практически ресурси и дават насоки на всички, които биха искали да реализират своя научна и социална бизнес идея.

Целия разговор може да чуете ТУК.

 

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси