Новини

Част от цикълът с обучения по менторство и обмяна на опит между ученици преминали през първа фаза на проект УНИПРЕД и ученици, които биха искали да развият своите умения и да реализират предприемачески и социални идеи е обучението по работа в екип.

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици, за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика. Умението за работа в екип е едно от ключовите умения за постигане на успех както в личен, така и професионален план.

През последните години многократно е доказвано, че ефективността от обучението се повишава, когато учениците си сътрудничат, споделят идеи и работят по общи проекти. По този начин те се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ. Развиването на умението за работа в екип е подготовка за бъдещето, защото е необходимо умение за съвременната работна среда. Участието във всяка организация (училище, клас, фирма, отбор и т.н.) предполага съвместна работа. Екипът се състои от хора, които работят заедно за постигането на обща цел. За да постигнат общата цел, всеки член на екипа трябва да бъде мотивиран да дава най-доброто от себе си при изпълнението на отделните задачи. Работата в екип в училище предполага взаимодействие не само между учениците, но и между ученици и учители, в което всеки участва със своя опит, знания и идеи и развива своите умения.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 21.10.2022 г. от 12:50 ч.

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

20220621 084358Учениците от 90 СУ участваха в обучение по менторство, за да приложат практическите си умения в работата с други ученици желаещи да развият свои научни предприемачески и социални идеи

На 14.10.2022 г., беше проведено обучение по менторство на ученици от гимназиален етап на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“). Целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. Менторските сесии ще помогнат на младите хора да създадат рамка за идеите които биха желали да реализират в полето на науката и социалното предприемачество. Учениците участвали в пилотната фаза на проекта споделиха впечатления и откроиха най-важните моменти по време на участието им в дейностите. 

По време на обучението учениците се запознаха с това какво е менторство, различните видове менторство, качествата на добрия ментор и как могат те самите да станат ментори на свои съученици. Учениците имаха практически упражнения по темата и изготвиха индивидуални планове за развитието си като ментори. Те имаха възможност да придобият нови знания и да затвърдят ценни умения, които да им помогнат да се развият и утвърдят като успешни лидери.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Otvorena Obrazovatelna PlatfromaДостъпни за използване са всички ресурси в образователната платформа УНИПРЕД.
Всички налични обучителни ресурси на партньорите по проекта по теми предприемачество, устойчиво развитие, СТЕМ обучение и умение на 21 век са достъпни за използване в създадената за това платформа.

Съдържанието е обособено в различни теми, които съдържат както текстова информация, така и видеа.

Създадените обучителни курсове съдържат полезна информация по темата, която може да бъде използвана свободно от ученици и заинтересовани страни. Съдържанието е фокусирано върху насърчаването на предприемачеството, базирано на науката и глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството.

Обучителното съдържание е под формата на авторски текстове, картинно и схематично съдържание, видеа, преводни материали, външни препратки към източници.

Дигитализираното учебно съдържание е адаптирано за нуждите на учениците от 8-ми до 12 – ти клас от училища и паралелки с различен образователен профил.

Платформата е достъпна ТУК.
logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Portal vuglerodna GramotnostОсновна дейност на проект „Въглеродна грамотност 2.0“ е създаването на информационен обучителен портал с мултимедийно съдържание по темата. Създаденият портал е единно място за публикуване на информационни, образователни и практически инструменти по темата въглеродна грамотност.

Порталът съдържа изработените по проекта брошури и видеа и предоставя информация за първата фаза на проекта и създадените по него материали включително наръчник „Въглеродна неутралност за въглеродно неутрален град“.

Порталът съдържа видео ресурси – авторски и преводни, които да дадат на заинтересованите страни нужната информация по темата и възможните действия, които могат да бъдат предприети за ограничаване на индивидуалните въглеродни отпечатъци. Проучени и адаптирани са международни източници – информационни и образователни ресурси и инструменти за калкулиране на индивидуалния въглероден отпечатък.

Публикувана е информация и за практиката на град Нотингам за постигане на въглеродна неутралност до 2030 година. В създаденият портал могат да бъдат намерени преводни статии, вкл. от портал „Зелено партньорство“ на Нотингам.

Порталът е достъпен тук: www.co2literacy.kauzi.org

 
logo pr evropaПроект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

Informacionen PortalЧаст от кампаниятач за информиране на широката общественост за проект "Втглеродна грамотностр 2.0" и създадените обучителни и информационни ресурси е създаването на информационен видеоклип. Информационнията видеоклип се фокусира върху основните аспкети на темата за въглеродна грамотност и въглеродна неутралност. Видео съдържанието е насочено към популяризирането на информационната обучителна платформа и създадените и публикувани в нея информационни и образователни продукти. 


Информационният видеоклип е насочен към широката общественост и дава базаова информациян за проекта и платформата. 

 

 

Видеоклипът е достъпен тук:

 

logo pr evropaПроектът „Въглеродна грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

Ученици от 90 СУ  ще участват в обучение по менторство за реализиране на предприемачески и социални идеи базирани на науката

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици от гимназиален курс на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В обучението ще се включат ученици, преминали през първата фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“), за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика.

Менторството е известно от векове и е доказано като ефективна форма на обучение, личностно и професионално развитие. То може да бъде както формално, така и неформално. Добрият ментор може да помогне на наставлявания да развие нови умения, по-голяма увереност, да взима по-добри решения и се справя по-добре със задачите си, като споделя своя опит и знания. От друга страна, ползите за ментора включват разширени перспективи, укрепване на технически, лидерски и междуличностни умения, обмен на нови идеи и перспективи и удовлетворение от това да видят как другите се развиват.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 14.10.2022 г. от 12:50 ч., а темата на обучението ще бъде менторство.

logo pr evropa
Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Учениците от 90 СУ реализират предприемачески и социални идеи

20211228 120129Днес, 07.10.2022 г., беше проведено обучение по публична реч с ученици от гимназиален етап на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“). Целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. Това включи развиване и подобряване на презентационните и комуникационните им умения и повишаване на увереността им да говорят пред публика.

По време на обучението учениците се запознаха с различните видове публична реч, какви са нейните цели и съставни елементи. Учениците получиха насоки за прилагане на различни техники за ефективно презентиране според вида аудитория и упражниха наученото чрез практически задачи по темите. Учениците участваха в дискусия за споделяне и обсъждане на добри примери и обмен на опит.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ .

logo pr evropa

Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Учениците от 90 СУ реализират предприемачески и социални идеи

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици от гимназиален курс на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В обучението ще се включат ученици, преминали през първата фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“), за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика.

Устната реч има свои специфични правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Чрез развиване на умения за изразяване пред публика и усвояването на гласово-говорни техники за въздействие върху различен тип аудитории се постига усъвършенстване на личните, социалните и професионалните качества и се развива лидерски потенциал. Учениците ще могат да научат повече по темата и да прилагат на практика техники за публична реч във виртуална среда, устно представяне пред микрофон, публични комуникации и неформални разговори. Младите хора, усвоили изкуството на публичната реч, ще имат възможност да приложат уменията си навсякъде, където съществува потребност от ефективна говорна комуникация и разнообразни поведенчески умения: при презентации, пред различни обществени, културни и бизнес организации и медии.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 07.10.2022 г. от 12:50 ч., а темата на обучението ще бъде публична реч.

logo pr evropa

Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Korica Aktivno Методиките, създадени по проект “Youth For 21 Century – умения на 21 век“, са достъпни за изтегляне и могат да бъдат използвани в обучението на млади хора между 15 и 29 години по темата за уменията на 21 век – финансова и дигитална грамотност, активно гражданство и лидерство. Безплатните ресурси са насочени към учители, представители на граждански организации и други заинтересовани страни.

Методиките съдържат основни насоки към обучители, които да провеждат обучения по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство. Методиките съдържат информация за това какви знания и умения ще получат обучаемите по съответните теми и са насочени към провеждането на присъствени, онлайн и хибридни обучения. В помощ на обучителите са встъпителните ръководства за употреба на ресурсите, които определят принципите на обучение. Всяка методика съдържа по две учебни програми за разглеждана тема. Описани са необходимите ресурси за провеждане на обучения по темите, използваните методи и подготовка.

В методиките са включени практически дейности и упражнения, както и опознавателни дейности и теми за въвеждащи дискусии. Материалите допълват създадените видео ресурси, като дават по-подробни насоки и създават възможност за предварително структуриране на обученията по темите за уменията на 21 век.

  • Методика „Дигитална грамотност“ - Тук
  • Методика „Финансова грамотност“ - Тук
  • Методика „Активно гражданство и лидерство“ – Тук

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

Vuglerodna gramotnost FB koritsa 1Фондация „Каузи“ ще  организира поредица от събития по темата за въглеродна грамотност с различни заинтересовани страни. Събитията ще бъдат проведени в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Ще бъде организирана дискусия с участието на различни заинтересовани страни – ученици, студенти, представители на гражданския сектор и академията. Ще бъдат организирани обучителни семинари и работилници за практическо приложение на инструменти за измерване на личния въглероден отпечатък и планиране на въглероден бюджет.

Събитията имат за цел да повишат въглеродната грамотност на присъстващите. Те ще бъдат запознати с концепцията за въглероден бюджет и ще тестват различни инструменти за измерване на въглеродния отпечатък и ще придобият умения за планиране на въглероден бюджет. Различните видове събития ще се организират паралелно, под формата на фестивал.

 

logo pr evropaПроект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси