Новини

312497305 1173583109919390 7060110654517467280 nМотивационните сесии за работа в екип, менторство и говорене пред публика бяха съпроводени с теренна работа по научните социални предприемачески идеи. Учениците включени в първа фаза на проекта, съвместно със свои съученици започнаха работа по практическото реализиране на идеята за създаване на био градинка.

Младежите нарекоха мястото био градинка „Свежест“ и започнаха съвместно да определят границите и да планират засаждането на култури в подходящ момент, както и обработката на почвата. Научната социална идея, която ще реализират учениците е свързана както с обработването на мястото за засаждане, така и с конструирането на ограда, компостер за наторяване и вертикално позициониране на билкови насаждения.

Младежите упражниха работата в екип и даваха насоки на учениците, които за първи път участват в реализирането на идеята.

 

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

GO CarbonКато част от събитията „Дни на въглеродната грамотност“, на 4 ноември се проведе работилница на тема „Климатична фреска“ работилница „Да бъдем въглеродно неутрални“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На събитието присъстваха студенти и активни граждани, които работиха в екип по научен и креативен начин, за да разберат и осъзнаят климатичните промени и причинно-следствените връзки по един забавен и ангажиращ начин.

По време на работилницата участниците работиха по следните теми:

  • Разбиране на климатичната проблематика чрез научен метод
  • Изграждане на споделено разбиране и сътрудничество
  • Подготовка на стратегия и план за конкретни индивидуални действие от страна на всеки участник
  • Създаване на въглероден бюджет с фокус работен екип/компания

314417650 824100548905184 1539033231320449047 n

314413786 1094410294610087 1057983907012811188 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo pr evropaПроектът „Въглеродна грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

Unipred 2.0 FB koritsa 2На 15 ноември от 14:45 часа ще се проведе финалното събитие по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ в СТЕМ център „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. По време на събитието учениците в гимназиален етап на 90 СУ, участвали в проекта, ще представят пред гостите своите научни и предприемачески идеи, разработени от тях съвместно с учители и представители на организациите, партниращи си по проекта.

Като част от дейностите по проекта учениците участваха в практически дейности и менторски сесии, като работиха и развиваха уменията си по теми като менторство, работа в екип, публична реч, ефективна комуникация, разрешаване на проблеми и търсене на креативни решения.

Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Vuglerodna gramotnost FB koritsa 2Серията събития посветени на въглеродната грамотност и част от  проект „Въглеродна грамотност 2.0“  ще бъдат дискусионните срещи с участието на заинтересовани страни, експерти, университетски преподаватели, граждански активисти. Темите на дискусионните срещи ще бъдат с фокус устойчиво развитие и търсенето на консенсус за възможностите, начините и ангажиментите на всички за поемане на пътя на София към намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на въглеродна неутралност чрез въглеродно ограмотяване.

Събитието ще се проведе на 9 ноември от 15:00 до 16:30 часа, зала 316.

Участниците в дискусиите ще коментират въглеродното ограмотяване на различни социални групи, предприети и бъдещи инициативи с фокус въглеродна неутралност, въвеждането на различни инструменти за измерване и планиране на индивидуалния и общ въглероден бюджет.

 

logo pr evropa

 

Проект „Въглеродната грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

GO CarbonКато част от събитията „Дни на въглеродната грамотност“ на 28 октомври се проведоха редица дейности, посветени на темата за намаляване на индивидуалния въглероден отпечатък.
Състоя се дискусионна среща „Какво е въглеродна неутралност и как да я постигнем?“ и работилница на тема „Да бъдем въглеродно неутрални“, на която присъстваха студенти и активни граждани, които обсъдиха и работиха чрез неформални методи по следните теми:
 
  • Въглеродна неутралност и как да я постигнем
  • Въглероден отпечатък и как да го измерим
  • Въглероден бюджет и как да го планираме
 
Един от основните акценти в „Дните на въглеродната грамотност“ бяха обучителните семинари.
Първият семинар „Постигане на въглеродна неутралност“ запозна аудиторията с възможностите за постигане на въглеродна неутралност – в личния живот и забавление и на работното място.
Вторият семинар беше с участието на Апостол Дянков, гост-лектор от WWF, и беше посветен на COP27, нужните действия за намаляване на въглеродните емисии, възможностите за подобряване на климата и PandaLabs. По време на семинара бяха представени и обсъдени темите за научния консенсус относно климатичните промени, къде се намираме в момента и накъде сме се запътили, кои са основните източници на емисии и какво е необходимо да се направи за овладяване на климатичната криза.
Събитията „Дни на въглеродната грамотност“ се проведоха в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и бяха посетени от над 70 студенти, експерти, университетски преподаватели, граждански активисти, представители на неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Предстои провеждането на втора част от „Дните на въглеродната грамотност“ на 04.11.2022 г., когато ще се проведе работилница на тема „Климатична фреска“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

312990614 622312556289431 79807047575646196 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logo pr evropa
 
Проект „Въглеродна грамотност 2.0" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

20220215 135329Учениците от 90 СУ участваха в обучения за работа в екип

На 21.10.2022 г., беше проведено обучение на тема работа в екип на ученици от 90 СУ. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД, а целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. По време на обучението учениците се запознаха с основните характеристики на екипа, видовете екипи, принципите на екипно взаимодействие и комуникация, ролите в екипа, управлението на различия и конфликти в рамките на екипа и влиянието на личностните характеристики.

Учениците участваха в дискусия и малки работни групи за поставяне на екипни цели и използването на различията като екипен ресурс. В следващите сесии с учениците ще бъдат проведени практически занимания. Практическите занимания ще включват упражняването на всички усвоени умения по време на проведените обучения.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Част от цикълът с обучения по менторство и обмяна на опит между ученици преминали през първа фаза на проект УНИПРЕД и ученици, които биха искали да развият своите умения и да реализират предприемачески и социални идеи е обучението по работа в екип.

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици, за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика. Умението за работа в екип е едно от ключовите умения за постигане на успех както в личен, така и професионален план.

През последните години многократно е доказвано, че ефективността от обучението се повишава, когато учениците си сътрудничат, споделят идеи и работят по общи проекти. По този начин те се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ. Развиването на умението за работа в екип е подготовка за бъдещето, защото е необходимо умение за съвременната работна среда. Участието във всяка организация (училище, клас, фирма, отбор и т.н.) предполага съвместна работа. Екипът се състои от хора, които работят заедно за постигането на обща цел. За да постигнат общата цел, всеки член на екипа трябва да бъде мотивиран да дава най-доброто от себе си при изпълнението на отделните задачи. Работата в екип в училище предполага взаимодействие не само между учениците, но и между ученици и учители, в което всеки участва със своя опит, знания и идеи и развива своите умения.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 21.10.2022 г. от 12:50 ч.

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

20220621 084358Учениците от 90 СУ участваха в обучение по менторство, за да приложат практическите си умения в работата с други ученици желаещи да развият свои научни предприемачески и социални идеи

На 14.10.2022 г., беше проведено обучение по менторство на ученици от гимназиален етап на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“). Целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. Менторските сесии ще помогнат на младите хора да създадат рамка за идеите които биха желали да реализират в полето на науката и социалното предприемачество. Учениците участвали в пилотната фаза на проекта споделиха впечатления и откроиха най-важните моменти по време на участието им в дейностите. 

По време на обучението учениците се запознаха с това какво е менторство, различните видове менторство, качествата на добрия ментор и как могат те самите да станат ментори на свои съученици. Учениците имаха практически упражнения по темата и изготвиха индивидуални планове за развитието си като ментори. Те имаха възможност да придобият нови знания и да затвърдят ценни умения, които да им помогнат да се развият и утвърдят като успешни лидери.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

 

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Otvorena Obrazovatelna PlatfromaДостъпни за използване са всички ресурси в образователната платформа УНИПРЕД.
Всички налични обучителни ресурси на партньорите по проекта по теми предприемачество, устойчиво развитие, СТЕМ обучение и умение на 21 век са достъпни за използване в създадената за това платформа.

Съдържанието е обособено в различни теми, които съдържат както текстова информация, така и видеа.

Създадените обучителни курсове съдържат полезна информация по темата, която може да бъде използвана свободно от ученици и заинтересовани страни. Съдържанието е фокусирано върху насърчаването на предприемачеството, базирано на науката и глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството.

Обучителното съдържание е под формата на авторски текстове, картинно и схематично съдържание, видеа, преводни материали, външни препратки към източници.

Дигитализираното учебно съдържание е адаптирано за нуждите на учениците от 8-ми до 12 – ти клас от училища и паралелки с различен образователен профил.

Платформата е достъпна ТУК.
logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Portal vuglerodna GramotnostОсновна дейност на проект „Въглеродна грамотност 2.0“ е създаването на информационен обучителен портал с мултимедийно съдържание по темата. Създаденият портал е единно място за публикуване на информационни, образователни и практически инструменти по темата въглеродна грамотност.

Порталът съдържа изработените по проекта брошури и видеа и предоставя информация за първата фаза на проекта и създадените по него материали включително наръчник „Въглеродна неутралност за въглеродно неутрален град“.

Порталът съдържа видео ресурси – авторски и преводни, които да дадат на заинтересованите страни нужната информация по темата и възможните действия, които могат да бъдат предприети за ограничаване на индивидуалните въглеродни отпечатъци. Проучени и адаптирани са международни източници – информационни и образователни ресурси и инструменти за калкулиране на индивидуалния въглероден отпечатък.

Публикувана е информация и за практиката на град Нотингам за постигане на въглеродна неутралност до 2030 година. В създаденият портал могат да бъдат намерени преводни статии, вкл. от портал „Зелено партньорство“ на Нотингам.

Порталът е достъпен тук: www.co2literacy.kauzi.org

 
logo pr evropaПроект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси