Новини

20210629 161035VizualizaciyaНа 29-ти юни се проведе семинар „Междукултурното образование в училище – въпроси и отговори“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, фондация „Каузи“, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието.

Г-жа Сребрина Ефремова от фондация „Каузи“ бе подготвила презентация насочена към стимулирането на участниците да се включат в дискусии по темата за мултикултурното образование в училище.

Присъстващите на семинара имаха възможност да дискутират проблемите свързани с мултикултурната среда в училище, какво би могло да се промени, за да могат да се провеждат ефективни занятия с учениците в мултикултурна среда.

Участниците обсъдиха кои са най-често срещаните стереотипи, които всеки среща в живота и работата си и които са свързани с мултикултурната среда и мултикултурното образование и възприятия.

Всеки участник имаше възможност да сподели мнението и препоръките си и да даде обратна връзка след проведеното събитие.

Събитието продължило пет астрономически часа с поставен фокус върху темата за мултикултурното образование в училище даде повод за неформални разговори по време на организирания за участниците храноден.

Участниците в срещата бяха поканени на семинар, провеждащ се на 30.06.2021 година на тема „Културни различия“.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Razlichiya

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Културни различия“

Семинарът ще разгледа темата за културните различия, като в провеждането е свързано и с провеждането на брейсторминг на темата. Участниците ще обменят идеи и ще дискутират темата за културата и всеки от присъстващите ще сподели какво разбира под понятието „култура“. Идеите на участниците ще бъдат обсъждани с участието на цялата група.

По време на семинара ще бъдат разгледани всички основни понятия, които са свързани с културата, културните различия и различните етноси. Ще бъдат дискутирани всички свързани с различните култури различия.

Организираният семинар е с практическа насоченост и предполага дейно участие на всички присъстващи.

Multikulturno Obrazovanie

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

 Семинар „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“

Първи семинар от цикълът семинари за родители ще разглежда темата за междукултурното образование в училище.

С него ще се представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. Събитието ще включва и отговор на въпросник свързан с мнението на родителите и касаещ бъдещите дейности на проекта.

Участниците ще имат възможността да участват в широка дискусия свързана с мултикултурната среда и възможностите за справяне с потенциални проблеми при децата и ученето им в мултикултурна среда.

Участниците ще имат възможността да споделят мнението и вижданията си за това, дали смятат, че съществуват проблеми в мултикултурната средa в училище, как могат да бъдат решени тези проблеми, кой участва в дейностите по решаване на потенциално възникнали проблеми.

Ще се дискутират проблемите свързани с какво е необходимо да бъде променено, за да бъдат избегнати потенциални проблеми при мултикултурната среда в училище, както и кой трябва да инициира промяната.

Участниците ще има възможност и да споделят лично мнение относно най-често срещаните от тях стереотипи, с които се сблъскват, както те, така и от страна на други членове на семейството им, включително децата.

Masken BalВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Маскеният бал ще включва участие на деца и родители. Децата ще дефилират в салона на училището с предварително подготвени маски изработени от тях.

По време на събитието ще има представяне на сценка – съвременна драматизация по приказката  „Дядо вади ряпа“, като сценката ще представят деца предварително подготвили се за изявата пред публиката.

По приказката „Косе - Босе“ ще бъде представена драматизация от страна на учениците.  

Събитието ще включва и представяне на танци, като учениците ще танцуват „Танц на пеперудите“ отново с костюми и изработени от тях маски.

Децата ще представят на присъстващите какви са добрите и лошите черти на героите, които са избрали да играят.

Vizualizaciya

01.06.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик за отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали по проекта.

Краен срок за подаване на офертите: 11.06.2021 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

 Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове.

  1. Декларация
  2. Договор за доставка на информационни материали
  3. Искане за оферта за доставка на информационни материали
  4. Образец на оферта

 

 

 

 

 

189153262 261696312404387 3070938525884326698 nГрад Варна e част от дванадесетте града, в които ще бъде представена инициативата „Лидери за ново начало“ и съпътстващите я дискусии и изложба.

Каним представители на местния бизнес, академията и гражданските организации на публична дискусия, която ще очертае локалните предизвикателства на предстоящия период на икономическо и социално възстановяване. Участниците ще обсъждат дошло ли е времето на устойчивото лидерство.

Представителите на местния бизнес ще обсъждат ролята на устойчивите лидери за изглаждане на устойчива и издръжлива икономическа система и възможно ли е израстване в бизнеса, без да бъде трансформиран.

Каним младите хора от местната общност на дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.

Младежи ще търсят актуални примери за устойчиво лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.

Книгата „Лидери за ново начало“  се фокусира върху новото лидерство, така нужно за бизнеса, организациите и цялото общество. В нея са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Достъпна е на български и английски език.

Изложбата „Новите лидери“ включва портрети на вдъхновяващи личности от нашето съвремие, които проправят нови пътища. В изложбата са представени световни и родни лидери от различни области на обществения живот, науката, изкуството, спорта и хора от различен етнос и култура.

Срещата е част от дългосрочната инициатива "Лидери за ново начало" на фондация "Каузи".

Домакин на събитията в град Варна е Икономически университет.

Събитието е безплатно!

Начало на събитието 3 юни /четвъртък/ от 13:30 часа

  • Дискусия с бизнеса „Възможно ли е ново начало“ – 10:30 часа, събитието е достъпно ТУК
  • Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери“ – 13:30 часа, събитието е достъпно ТУК

188325431 261692475738104 452255174614551531 nГрад Бургас e част от дванадесетте града, в които ще бъде представена инициативата „Лидери за ново начало“ и съпътстващите я дискусии и изложба.

Каним представители на местния бизнес, академията и гражданските организации на публична дискусия, която ще очертае локалните предизвикателства на предстоящия период на икономическо и социално възстановяване. Участниците ще обсъждат дошло ли е времето на устойчивото лидерство.Представителите на местния бизнес ще обсъждат ролята на устойчивите лидери за изглаждане на устойчива и издръжлива икономическа система и възможно ли е израстване в бизнеса, без да бъде трансформиран.

Каним младите хора от местната общност на дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.Младежи ще търсят актуални примери за устойчиво лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.

Книгата „Лидери за ново начало“  се фокусира върху новото лидерство, така нужно за бизнеса, организациите и цялото общество. В нея са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Достъпна е на български и английски език.

Изложбата „Новите лидери“ включва портрети на вдъхновяващи личности от нашето съвремие, които проправят нови пътища. В изложбата са представени световни и родни лидери от различни области на обществения живот, науката, изкуството, спорта и хора от различен етнос и култура.

Срещата е част от дългосрочната инициатива "Лидери за ново начало" на фондация "Каузи".

Домакин на събитията в град Бургас е „Бургаски свободен университет“.

Събитието е безплатно!

Начало на събитието 2 юни /сряда/ от 10:30 часа

  • Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери“ – 10:30 часа, събитието е достъпно ТУК
  • Дискусия с бизнеса „Възможно ли е ново начало“ – 14:00 часа, събитието е достъпно ТУК

Den TalantiВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Денят на таланта включва участието на родители и деца. Децата ще имат възможност да покажат на всички присъстващи своите таланти, като всяко дете е подготвило свой собствен репертоар.

Ще бъдат представени рисунки и сувенири от разнообразни материали изработени от децата.

Децата и родителите ще поднесат на присъстващите кулинарни шедьоври, които са подготвили съвместно за събитието.

Децата ще представят и спортни таланти – умения за игра с футболни, баскетболни и волейболни топки, умения за въртене на обръчи и други.

TITAN ETIKAКато отговорна към служителите, клиентите и околната среда компания, Титан Златна Панега е внедрила етична платформа за служители. Платформата създава възможност за прилагането на политики за сигнализиране по въпроси относно човешките правата, безопасността при работа, околната среда и корупцията. Политиката за сигнализиране е интегрирана в прозрачността на компанията, провежданите вътрешни и външни политики и подпомага популяризирането на ценностите и принципите на Титан.

„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и опазването на околната среда.

Видеото с добра практика е достъпно в канала на CSR Advice Box в YouTube - ТУК.

Цялото проучване на "State of CSR in Bulgaria"2020, добрите практики, изводите и акцентите от него могат да бъдат открити - ТУК.

TITAN UstoichivostВодещият производител на висококачествен цимент Титан Златна Панега е една от социално отговорните компании, представящи своите добри практики в поредицата от видеа, част от “State of CSR in Bulgaria”. Работата на Титан е насочена към положително въздействие върху местните общности, младите хора и служителите. Инвестира в опазването на околната среда, включително водните ресурси и речни хабитати. Отговорното отношение към общността включва изграждането на множество локални партньорства – училища, неправителствени организации и еколози.

Групата Титан работи в България повече от 10 години, като е инвестирала в модернизации над 130 млн евро.

„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и опазването на околната среда.

Видеото с добра практика е достъпно в канала на CSR Advice Box в YouTube - ТУК.

Цялото проучване на "State of CSR in Bulgaria"2020, добрите практики, изводите и акцентите от него могат да бъдат открити - ТУК.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси