Новини

startup 3267505 960 720Повишаването на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми, както и идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения са в основата на проекта Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), по който фондация „Каузи“ е партньор.

Планирани по проекта са редица уъркшопи, които да запознаят заинтересованите страни с темите:

 • Изграждане на умения за спарвяне с днешните предизвикателства
 • Запознаване с целите за устойчиво развитие
 • Какво можем да направим, за да помогнем за изграждането на едно по-добро бъдеще

Всички абонирали се за бюлетин ще получат информация по имейл за предстоящите събития (уъркшопи), които ще се състоят на: 

 • 11.10.2021 г. 
 • 18.10.2021 г.
 • 25.10.2021 г.

Желаещите да се включат в изброените уъркшопи могат да попълнят следната контактна и регистрационна форма: ТУК

GOALS

Transperancy baner FBФондация „Каузи“ и Германо-Българската индустриално-търговска камара организират

Онлайн конференция на тема "Корпоративна прозрачност", която ще се проведе на 28 септември, от 14.00ч.

На нея ще бъдат представени резултатите от второто за България проучване на състоянието на нефинансовото отчитане на българските компании.
В последващите дискусионни панели ще чуете повече за прехода към задължително устойчиво отчитане и въвеждането на пакет от нормативни промени на европейско ниво, свързани с изпълнение на приоритетите на Европейския зелен пакт.

Ключов гост - говорител на събитието ще бъде Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe.

Събитието е без такса участие но се изисква предварителна регистрация, която можете да направите ТУК.

След като се регистрирате ще получите и линка към събитието.

Програма на дискусията е достъпнаTУК.

Пълен текст на проучването можете да откриете след дискусията ТУК.

SustainAbilities event cover 29 30 Sept

Фондация "Каузи" и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" организират младежка лидерска академия, което ще се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата е насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие. Младежите ще се потопят в работата на устойчивите лидери, които успешно ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят, и които да се ориентират в новата реалност.

15 младежи ще имат възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и да разискат характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

Те ще изпробват инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и ще обсъдят ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците ще придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се провежда с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включва следните компоненти:

 • Предизвикателства на нашето време – технологични, екологични, здравни и политически
 • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
 • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
 • Комуникационни техники за устойчиви лидери

Лектори:

д-р Марина Стефанова е специалист по корпоративна социална отговорност, квалифициран за работа в мултикултурна и трансгранична среда. Тя вярва в устойчивото развитие на пазарите и обществата и иска да бъде част от по-голяма кауза. Търси решения на сложни проблеми и не само би могла да представлява успешно само една от заинтересованите страни, но и да внесе цялостна позиция на баланс в диалога между различни участници при каузи с по-широка обществена значимост.

Понастоящем, Марина е главен асистент в Стопански факултет на Софийски университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“

д-р Жюстин Томс е дигитален номад и един от интернет пионерите в България. Университетски преподавател, сериен онлайн предприемач, автор на книги – специализира в областта на дигиталните медии и комуникации, и посвещава професионално времето си за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области.

Изпитва любознателност към човешките взаимодействия както извън линия, така и онлайн; интересува се как хората могат да си сътрудничат, за да изградят света, в който живеят и как да подобрим комуникативните си умения, за да сътворим едно устойчиво и светло бъдеще за всички ни.

>> Кой може да кандидатства? 
Всички младежи на възраст от 16 до 29 години.

 

>> Как да участвам?
Младежката академия ще се проведе присъствено.

Участието е безплатно. Участниците сами осигуряват транспорт и нощувки до и в София.

След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

 

>> Как да кандидатствам?
Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.

 

>> Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2021 г., 23:59 часа.
Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез  оценка на мотивацията на кандидатите.
Одобрените участници ще бъдат обявени до 27 септември 2021 г.

 

За повече информация:
Биляна Камбурова,
фондация „Каузи“
моб. 0876247334

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12.08Vizualizaciya

„Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“ беше темата на заключителния семинар в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Целта на последния семинар в рамките на проекта, беше да се обобщят всички теми, които бяха засегнати по време на провеждането на останалите 4 семинара, както и да се структурират следващи стъпки за провеждане на родителски срещи и събития.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. В петия пореден семинар беше направен преглед на проблемите и предизвикателствата пред мултикултурната образователна среда, с помощта на TED Talks беше представена ролята на родителите във въвеждането на децата в училище. Беше разгледан британският модел на мултидисциплинарна подкрепа, която получават родителите в отглеждането и грижата за децата в училищна и предучилищна възраст. Дискусията беше посветена на възможностите да се приложат чуждестранни добри практики за работа между родители и учители в образователния процес в Общината.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

11.08Vizualizaciya

На 11 август бе проведен семинар „Нагласи, предразсъдъци и стереотипи“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. Семинарът е четвърти пореден от цикъла семинари, целящи да направят моментна снимка на състоянието на мултикултурното образование в Общината, да се изследват пречките и възможностите за осъществяване на ефективен образователен процес.

Семинарът беше с практическа насоченост като съдържанието беше разработено така, че да осигури активно участие на присъстващите и сами да търсят проблемите и техните решения. Бяха разгледани понятията нагласи, предразсъдъци и стереотипи, основните им съставни елементи, функции и връзка с мултикултурното образование.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е как можем да се справим като активни членове на обществото, като родители и като представители на отговорните институции с негативните последствия от наличието на предразсъдъци и стереотипи.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Rabota s Roditeli

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“

Основни теми на семинара ще бъдат: културата – нашата и чуждата с техните прилики и разлики, предразсъдъците – защо се пораждат, как да ги преодолеем; стереотипите – как се пораждат, можем ли да ги избегнем?

Семинарът ще включва предговор на изброените по-горе теми и ще създаде възможност за дискусия между и с участниците присъстващи на събитието.

По време на семинара ще бъдат широко дискутирани темите свързани с изграждане на личностната ценностна система на детето, през какви етапи преминава всеки при изграждане на своите лични ценности и какви могат да бъдат особеностите свързани с припознаването на свои ценности и разбирането за чуждите.

Ще бъде откроена и ролята на семейството и семейната среда, разбирана с по-широкото понятие и включваща всички членове в едно семейство и техните роли при формирането на ценностни системи при децата.

Събитието ще даде възможност за обсъждане на темата свързана с подготовката за училище. Ще бъдат дискутирани въпросите: защо е важно децата да присъстват в училище? Какви методи могат да се прилагат, за да се стимулират младите да ходят на училище и да останат там по пълноценен начин водещ до последващи успехи в личен, учебен и в последствие професионален план.

Училището ще бъде представено, като културно и мултикултурно средище, където се сблъскват различни култури и ценностни системи, както и различни методи на възпитание взаимодействащи си помежду си.

Семинарът ще предостави възможност на всички желаещи да се включат, както и ще допълни техниките за привличане на родителите от различни групи да подобрят уменията си във възпитанието и отглеждането на деца.

Участниците ще имат възможност да споделят лично мнение и ще бъдат обменени различни гледни точки в широк спектър от дискусии обвързани с темата за въвеждането на децата в училищния живот.

Seminar Naglasi Stereotipi

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Нагласи предразсъдъци и стереотипи“

Основни теми в семинара ще бъдат: Оценка на ценностите, които са в основата на знанията; Нагласите и предразсъдъците, които могат да имат хората и как възникват те; Отношение на учители и ученици към различните етнически групи; Как да развием положителни расови и етнически отношения?

Семинарът ще включва предговор, който ще запознае участниците с най-важните и базови понятия, които са свързани с темата на семинара – какво е културата, какви могат да бъдат културните различия и какви могат да бъдат културните сходства, както и какви са проблемите на мултикултурната образователна среда.

Планирани са съвместни занимания с цел упражнения по метода учене, чрез правене. Участниците в семинарите ще имат възможност да упражнят представеното по темата, като заедно, чрез брейнсторминг ще откроят важното за всеки от участниците.

Берейнстормингът ще бъде по метода „Световно кафене“ -  лесен за използване метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания по въпроси, които касаят тематиката на семинара. Този метод спомага за събирането и генерирането на идеи и е лесно групово упражнение включено в учебния процес. Участниците ще се разделят на групи и всеки от тях ще променя групата си на ротационен принцип, за да може да изкаже мнението си по различните въпроси на семинара.

По време на семинара е планирано въвеждането на основни понятия, отново свързани с темата за нагласите, предразсъдъците и стереотипите.

Участниците ще се запознаят с характеристиките на ценностната система; Какво е лична ценност; Какво са духовни ценности; Какво са семейните ценности и какво е нашето отношение към ценностите на останалите хора.

В семинара е планирана индивидуална работа за всеки от участниците със задача да изготвят дърво на своите семейни ценности, като това ще е база за обменяне на опит и добри практики между тях.

20210729 160849 1Vizualizaciya
На 29 юли бе проведен семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности.

Проведеното събитие е част от цикълът семинари за родители и заинтересовани страни по проекта. Семинарите са насочени към набавянето на информация, допълнителни знания, полезни похвати, препоръки за родители и заинтересовани страни в процеса на работа с деца от различни етноси и култури.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Семинарът предостави възможност за дискусии и отговори на въпроси. Участниците имаха възможност да преговорят научената информация от предишните семинари и да набавят нова информация и знания.  Родителите и заинтересованите страни се включиха в две практически занимания. Първото практическо занимание беше наречено „Културен айсберг“, участниците имаха възможност да направят свой семеен културен айсберг и да го представят пред останалите участници. Айсбергът показва моделите на общуване, традициите, ролите и животът във всяко едно семейство. Това практическо занимание създаде възможност да бъде споделен ценен опит между участниците.

Второто практическо занимание включваше участие на всички присъстващи, на флипчарт бяха изброени приликите и разликите между два етноса и техните прилики. Целта на практическата задача беше да бъде откроено голямото количество прилики между етносите и че колкото и различни да са два етноса, те все пак притежават повече прилики помежду си.

През цялото време на провеждане на семинара беше представена презентация с основните понятия, определения и насоки.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е мултикултурно образование, какви са културните прилики между етносите, как децата да бъдат включени в мултикултурна среда.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Shodstva

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“

Семинарът ще бъде съсредоточен върху съставяне на правила за работа по време на провеждането му. Основните участници – присъстващите ще създадат заедно правилата за провеждане на съвместните дейности, като това ще създаде възможност за екипна работа и запознаване на участниците един с друг.

По време на семинара ще бъде проведен брейнсторминг или така наречената мозъчна атака. Брейнстормингът е групова  техника за генериране на нови и полезни идеи при вземането на решения и за повишаване на творческото мислене. Брейнстомингът ще бъде съсредоточен върху темата „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства?“. Участниците ще имат възможност да споделят лични мнения, идеи и размисли по повод темата и заедно ще се запознаят с крайните резултати от проведения брейсторминг.  Чрез тази техника ще бъде създадено помощно средство  за дефиниране на проблемите на мултикултурната среда, ще се създаде възможност за търсене на решения на възникналите проблеми, както и ще бъде изследвано доколко решенията са надеждни.

Основни точки на брейсторминга ще бъдат:

 • Натрупване на колкото е възможно повече идеи от участниците
 • Множество идеи и посоки на работа над темата
 • Идеите ще се обсъждат, след като мозъчната атака приключи
 • Всички идеи и коментари ще бъдат допълвани от цялата група участници

След груповия брейнсторминг ще бъдат изяснени основните понятия вързани с интеркултурната образователна среда, както и културните сходства.

20210630 161359 1

VizualizaciyaНа 30-ти юни бе проведен семинар „Културни различия“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Събитието беше продължение на организирания в предишния ден семинар на тема „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Поради практическата насоченост на семинара бе организиран брейнсторминг с участниците. Присъстващите имаха възможност да споделят мнението си и разбиранията си по темата за това какво е култура.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е култура, какви са културните различия, как трябва да бъдат приемани те и какво означава етнос и етническа принадлежност.

Семинарът продължи пет часа и включваше и организиран храноден за участниците.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси