Новини

340135287 247539784355273 2791980611078002999 n 1Обучителната книжка „Въглеродна грамотност за развитие на зелени умения за нови работни места“ е насочена към младежи и заинтересовани страни, които се интересуват от темата за въглеродната грамотност, усвояването на нови „зелени“ умения и преход към зелена икономика на бъдещето. Обучителната книжка дава базова информация включваща основни понятия, обяснения и препоръки които могат да бъдат използвани от страна на младежите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения и практически занимания по темата за въглеродна грамотност и изграждане на базови умения обвързани с новите „зелени работни места“.Книжката е достъпна за изтегляне на официалната страница на фондация „Каузи“ – ТУК
Обучителната книжка е създадена по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ който цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии.
Създадените ресурсит целят да популяризират идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии, като по този начин се повлияе положително върху климатичните промени.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук https://bepf-bg.org/sign-the-petition
Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

Една от дейностите по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии.

Ресурсите целят да популяризират идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии, като по този начин се повлияе положително върху климатичните промени.

Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.

📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

336637954 1605640389860909 2295568939062241896 n

339925914 763851725124883 787361204582447334 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339998022 165957166033380 1470695740508811727 n

340495864 239753258545988 8545810415972238327 n

 

339561349 1190949404923936 7073865835549184016 n

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

vizaulizaciya loga

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ имащ за цел запознаване на млади хора с причините за климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени серия от събития, част от които бяха работилница и дискусия по темата за опазване на околната среда.

Работилницата и дискусията бяха проведени на 6 и 7 април 2023 година.

Основна цел на проекта бе да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

Дискусията и работилницата бяха част от серията събития, която включва провеждане на обучения по темата за околната среда и нейното опазване. Чрез провеждането им се целеше допълване на усвоените знания и умения, а дискусията и рабоитилницата бяха с практическа насоченост.
Дискусия„Зелени работни места и зелена икономика“ бе насочена към прилагане на наученото в обученията. Младите хора дискутираха над въпросите:

 • Защо е необходимо да спазваме определени стандарти за опазване на природата на работното място?
 • Какво е „зелената“ професия за мен?
 • Какво искам да работя и защо?
 • Как избраната от мен професия ще помогне на обществото?

Работилницата включваше създаването на:
„Дърво на зелените професии“ – инсталация, която участващите в събитието създадоха, като бяха разделени в групи, тя ще представя генерираните идеи за зелени практики в различните професии, които могат да бъдат приложени.
Младите хора имаха възможност да представят пред съучениците си желаните работни места и основните положителни черти на всяко работно място според собственото си виждане.

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ целящ да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени серия от събития, част от които бяха обучения по темата за опазване на околната среда.

Обученията бяха проведени на 4 и 5 април с младежи.

Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.


Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

 

В серия от инфографики младите хора и заинтересовани страни - родители, учители и др. могат да намерят  повече информация за проекта. Обученията бяха фокусирани върху много въпроси засягащи темата за околната среда и какво можем да направим, за да опазим биологичното образование, да намалим въглеродния си отпечатък и как можем да изберем нисковъглеродна професия. По време на обученията, младите хора имаха възможност да отговорят на въпросите: 

 • Какво е въглеродна грамотност?
 • Какво е зелена икономика?
 • Какво са зелени работни места?
 • Как да намалим вредните емисии отделяни по време на ежедневните си дейности?
 • Какво означава да опазваме природата?
 • Как да бъдем полезни на обществото и да инициираме екологични инициативи?
 • Как да пазим природата у дома, в свободното си време, в училище?
 • Как да подобрим средата си на живот?

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

Изображение от WhatsApp на 2023 03 24 в 13.48.00На 23 и 24 март се проведе втората работна транснационална среща в град Ниш, Сърбия между партньорите от България /фондация „Каузи“/, Сърбия /гражданска организация PROAKTIV/, Гърция /социално предприятие Liofyllo/ и Португалия /организация BRAGAMOB/ по проект „Partnership to encourage and support youth social entrepreneurship“ /PESYSE/, финансиран по програма Еразъм+. 

Представители на партньорите по проекта взеха участие в срещите, за да обсъдят изпълнените дейности по проекта и създаването на интегрираната обучителна програма и методика за социални иновации и социално предприемачество, която ще бъде изготвена и публикувана на български, сръбски, гръцки, португалски и английски език. На срещите бяха обсъдени и следващите транснационални срещи, напредъкът по проекта и създаването на методология за обучения с фокус социално предприемачество и социални иновации.

Проектът

Социалното предприемачество е сравнително нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения. В същото време младите хора са чувствителни към социалните въпроси и опитът на партньорите по проекта показва, че много предприемачи на възраст от 18 до 29 години се насочват към социалното предприемачество, въпреки че не могат точно да дефинират своите дейности в тази област.

Цели:

Проектът цели да създаде знания и умения за развиване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации и принципите на устойчивото развитие. Цел на проекта е и подпомагане на дигитализирането на процеса на учене на млади хора от уязвими групи чрез предоставяне на възможности за онлайн или дистанционно учене.

2

 

 

Partners

 

Vizualizaciya Publikaciya saitДостъпно в YouTube е видеото създадено по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“.

Ресурсът популяризира идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии. Видеото е насочено към популяризиране на идеята за зелените работни места и насърчава намаляването на въглеродните емисии, възстановяването на природата и създаването на екологични подобрения за по-добри условия на живот.

Фокус е поставен върху „зелените“ работни места, които са част от решението от което има нужда природата и развитието на по-устойчива и природосъобразна икономика.

Видео ресурсът е част от проект с основна цел: да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Видеото е достъпно ТУК

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.

📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

Видеото е създадено по проект "Connecting schools with green economy  - Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване за зелена икономика" на фондация "Каузи", финансиран по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проекта “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността)

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „ЕкоОбщност“, като част от проект CSO-LA/2019/410-153 “End Climate Change, Start Climate of Change #ClimateOfChange . A Pan-European Campaign to build a better future for climate induced migrants, the human face of climate change”, финансиран от Европейската комисия по програма EuropeAid

„Тази публикация е създадена от фондация "Каузи" с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на ЕС и фондация „ЕкоОбщност“.

В началото на месец март стартира проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“. 
Основната цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.
Проектът е насочен към млади хора от възрастовите групи 16-18 години; 19-24 години, 25-35 години и заинтересовани страни – директори, учители, родители, медии и широка общественост.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“. От 22 април 2021 г. до момента петицията “Климат на промяна” е подкрепена от повече от 100 000 души онлайн и на хартия.
 
Разберете повече за проект „Климат на промяна“ ТУК.
 
Петицията може да бъде подписана ТУК.
 
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Широкообхватна информационна кампания;
• Създаване на образователни материали за „зелени“ умения;
• Провеждане на обучения „Въглеродна грамотност – училище, личен живот и свободно време“
• Практически работилници за усвояване на умения 
 

Проектът се финансира по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проекта “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „ЕкоОбщност“, като част от проект CSO-LA/2019/410-153 “End Climate Change, Start Climate of Change #ClimateOfChange . A Pan-European Campaign to build a better future for climate induced migrants, the human face of climate change”, финансиран от Европейската комисия по програма EuropeAid

„Тази публикация е създадена от фондация "Каузи" с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на ЕС и фондация „ЕкоОбщност“.

67090994 323242918578576 1581554301535256576 n3 logos

317518641 874382197252885 2945908961560369432 nНа 28 февруари 2023 година бе проведена конференция по разпространение на резултатите по проект S.I.M.P.L.E изпълняван от фондация "Каузи". 

Събитието имаше за цел да представи проект S.I.M.P.L.E. – План за измерване на социалното въздействие, обучение и овластяване и партньорски консорциум съставен от организации от България, Италия, Испания, Словения и Гърция. На събитието бяха представени резултатите от проекта и изпълнените дейности. Основен резултат от проекта бяха отворените видео обучителни ресурси и геймифицираните ресурси под формата на игри по темата за изграждане на капацитет по КСО на МСП. 

Чрез проведеното събитие бяха насърчени принципите и практиките на корпоративната социална отговорност (CSR), B-Corp Certification и добрите практики за социално въздействие и устойчив бизнес, околна среда и общество, включително и ползите за МСП от приемането на тези принципи и практики в тяхната корпоративна структура. 

Събитието създаде възможност за достигане на резултатите от проекта до по-широка аудитория и заинтересовани страни. 

През месец май ще бъде проведена и финалната конференция по проекта, а място на събитието ще бъде Венеция, Италия. На събитието участие ще вземат представители на всички партньорски организации. 

Final Event SIMPLEНа 28 февруари от 8:00 часа в Стопански факултет на СУ ще бъде проведена конференция за представяне на проект S.I.M.P.L.E. Конференцията ще бъде насочена към представяне на дейностите изпълнявани по двугодишния проект  и ще бъдат представени изработените обучителни ресурси за свободно ползване. 

Естествено продължение на дейностите по проекта е възможността пмножество заинтересовани страни да разберат повече за работата на партньорите от България, Италия, Словения, Гърция и Испания по темата за КСО, устойчивостта на компанииите, тяхната корпоративна отговорност и възможността МСП да развият своя потенциал благодарение на включването им в обучения. 

Проектът запознава представкители на МСП с възможностите, които предоставя B-corp сертифицирането. 

Може да се регистрирате в събитието и да заявите своето участие по телелефон или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 ©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси