Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Искате да сте независими от работодател, никой да не определя работно ви време и имате готовност да приемете предизвикателството да носите отговорност за собственото си бъдеще. Фондация „Каузи” организира за четвърта поредна година Младежка предприемаческа борса с подкрепата на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” чрез Национална програма за младежта 2011-2015 г.

 

На 10 и 11 юни 2013 г.  в офиса на фондация “Каузи” се проведе среща на екипа по проект Y-CEENATRA, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПА България-Сърбия.

Проектът е насочен към млади предприемачи и се изпълнява в партньорство с Тимочки младежки център (гр. Зайчар, Сърбия) и Национално сдружение на малкия и среден бизнес, България по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия.

Младежки информационно-консултантски център "Каузи" организира БЕЗПЛАТНО обучение "Разработване и управление на младежки проекти". Целта ни е да подпомогнем вас, младежите между 15 и 29 години, при реализирането на идеи и намиране на подходяща финансираща програма за тях.

Почистването беше организирано на два етапа - в междублоковите пространства и на поляната от метростанция "Люлин" до Силвър център.

20 ученици от десети клас на 90-то СОУ в Люлин се учиха да пишат автобиография

Младежки информационно-консултантски център “Каузи” организира обучение за младежи между 15 и 29 години на тема “Старт в кариерата”. Обучението ще се проведе на 20.02.2013 г. от 16.00 ч. до 18.00 ч. в офиса на МИКЦ “Каузи” (ул. Филиповско шосе 38).

Фондация "Каузи" се присъединява към усилията на Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ)

Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план. В периода 01.01.2013 – 30.06.2014 г. в рамките на третия 18-месечен цикъл на Структурния диалог по време на Ирландското, Латвийското и Гръцкото председателство социалното включване на младите хора е основен приоритет.
 

 

Медийни партньори: