Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Фондация „Каузи” и Тимошки младежки център имат удоволствието да ви поканят на Международна младежка предприемаческа борса, която ще се състои на 1 и 2 април в гр. Зайчар. Борсата е част от проект Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау за предприемачество, кариерно развитие и заетост /Y-CEENATRA/, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

На 12 ти март Н.Пр. Владимир Цургус, Посланик на Сърбия в България откри специално събитие, подпомагащо младежи от трансграничните райони в България и Сърбия да намерят своята първа работа. Младежи между 15-29 г., които са студенти, ученици, безработни и младежи в неравностойно предложение, на които им предстои да търсят първа работа, получиха помощ в търсенето на първа работа като им се даде необходимия инструментариум за кандидатстване за работа и се срещнаха с експерти в областта на човешките ресурси.

На 12 и 13 март във VIVACOM Art Hall фондация „Каузи” организира събитие в подкрепа на сръбски младежи и български младежи при търсенето им на първа работа в двете държави.

 

В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, Столична община проведе ІV-та Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European Employment – VERSO), в която взеха участие представители на органи на публичния сектор, институти, университети и общини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Холандия и Унгария.

Проектът Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти (Jinger) се финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония. Общият бюджет на проекта е 190 292 лв., а дейностите ще се изпълняват в България (Дупница, Благоевград, Гоце Делчев) и Бивша Югославска република Македония (Струмица, Радовиш, Щип).

на 4 и 5 декември 2013 г. в Парк-хотел "Москва" за четвърта поредна година се проведе Младежка предприемаческа борса, организирана от фондация "Каузи". По същото време в Бургас беше проведено същото събитие, което в публичното пространство е представено като инициатива на Бизнес инкубатора в Бургас, община Бургас и Областна администрация Бургас. Ръководството и екипът на фондация "Каузи" са силно разтревожени от формата на това събитие, тъй като то носи всички елементи на неоторизирано дублиране на съществуващ проект.

• Насърчаването на бизнес отношенията със Сърбия и възможностите за финансиране са основен акцент тази година
• 12 бизнес и социални идеи на младежи със и без увреждания се представят пред жури
• Обсъдени бяха възможности за финансиране на обща стойност почти половин милион лева
 

• Липсата на стартов капитал – основна трудност за стартиране на бизнес според младежите в България и Сърбия
• Младежка предприемаческа борса в София с транс-гранични бизнес идеи и проекти на младежи с увреждания
• Младежката безработица ще спада бавно в развитите икономики по данни на Международната организация на труда

 

Събитието се провежда под патронажа на Посланика на Република Сърбия в България Н.Пр. Владимир Чургус. За четвърта поредна година младите предприемачи имат възможност да представят своите бизнес и социални идеи пред потенциални инвеститори и партньори.

От 25 до 27 октомври в град Видин, хотел „Нептун” ще се проведе обучение на млади предприемачи от Видин и Зайчар. Събитието е част от проект Y-CEENATRA, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България и Сърбия.

 

Медийни партньори: