Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

В Благоевград ще се проведе първата кръгла маса на тема „Младежкото предприемачество – сътрудничество за справяне със социалните предизвикателства“

На 29 февруари от 10 часа, в хотел „Кристо“ в Благоевград ще се проведе първата дискусия на кръгла маса, целяща да подпомогне създаването на мрежа за насърчаване на младежкото предприемачество. Проучване на фондация „Каузи“ показа, че повече от 70% от младите хора в страната имат предприемачески нагласи и биха започнали собствен бизнес, но срещат редица пречки за това, като липсата на финансиране е само една от тях. Ние вярваме, че създаването на подкрепяща и мотивираща среда за развитие на младежкото предприемачество би бил един от начините за справяне със социалните и икономически проблеми на младите хора в България.

В събитието са поканени да участват представители на местната власт, регионални подразделения на национални институции, представители на бизнеса и бизнес организации, образователни и обучителни институции, неправителствени организации, младежки центрове, банки и други потенциални инвеститори, младежи. Събитието ще приключи с обобщаване на изводите в заключителен документ.

За регистрация можете да изпратите имена и контакти на участниците на -mail fondacia_kauzi@abv.bg или да се обадите на телефон 0895 569 656.

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

 

Медийни партньори: