Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Проект "Младежка предприемаческа борса" се организира за пета поредна година. През 2010 беше с подкрепата на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" , през 2011 г. проектът беше финансиран от програма “Европа” на Столична община.

 

Третото, четвъртото и пето издание се осъществяват в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център "Каузи",  финансиран от Национална програма за младежта (2011-2015).

 

 

В рамките на проекта всяка година предприемчиви младежи с бизнес или социални идеи между 15 и 29 години със и без увреждания получават безплатни консултации по:

  • бизнес планиране;
  • социална интеграция;
  • предприемачество;
  • контакти с инвеститори.

Експертите на Консултантска къща "Стратегии" се включват всяка година в предоставянето на бизнес консултациите.

Резултат от консултации е разработен бизнес план и триминутна презентация. По време на събитието "Младежка предприемаческа борса" участниците имат възможността да представят идеите си пред потенциални инвеститори, партньори, банки, медии. В събитието традиционно участват Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания, CEED Bulgaria.

През 2013 година ще бъде организирана и Международна младежка предприемаческа борса в рамките на прoект Y-CEENATRA, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Кратки презентации на бизнес и социалните идеи на младежите можете да видите в горната част на сайта (след кликване на снимката).

 

За да се запишете за участие в Младежка предприемаческа борса 2015 е необходимо да попълните следните документи и да ги изпратите на e-mail: fondacia_kauzi@abv.bg :

1. Заявление

2. Анкета

3. CV

 

Медиите за нас:

"Младежка предприемаческа борса" в "Споделено" по ТВ7

"Младежка предприемаческа борса 2012" в "Баркод"

Столична община финансира издаването на Наръчник за насърчаване на предприемачеството на младежи, Агенция "Фокус" 

Борса дава шанс на младите да развият бизнес идеи, сп. "Мениджър"

За втори път ще се проведе Младежка предприемаческа борса, в. "Дневник"

"Младежки информационо-консултантски център "Каузи", kafene.bg 

Откриване на МИКЦ "Каузи" 

Как хората с увреждания правят бизнес, News7

 

 

Нашите консултанти:

МАРИНА СТЕФАНОВА - консултант "Предприемачество"

Магистър по право, завършила СУ „Св. Климент Охридски” със специализации по Правораздаване, Международно право и Публична администрация; специализирала „Английско право и право на Европейския съюз” в Университета “Cambridge” (Великобритания). Притежава допълнителни специализации по Фирмен мениджмънт, Административно управление и Структурни фондове. Започва своя път на предприемач през 2003 година като регистрира Консултантска къща “Стратегии”. До началото на 2011 година управлява дружеството, както и две фондации - “Благодеятел” и “Каузи”.
Консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".
 

 

НИКОЛАЙ ГЕОРГЕВ - консултант "Бизнес развитие"

Магистър по счетоводство и контрол от Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси” към Международния банков институт - София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации и работи по международната програма за Устойчиво развитие на предприятията в България към същата организация. От 2007 година е оценител по програми на ЕС. 
Консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".

 

 

 

СРЕБРИНА ЕФРЕМОВА - младежки работник 

Бакалавър по „Журналистика” и магистър по „Европейска публична администрация” в СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти по Структурните фондове, сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност и ISO 26 000. Експерт „Връзки с обществеността” и "Информационно услуги" на Младежки информационно-консултантски център "Каузи" 2012-2013. Води обучения и предоставя индивидуални консултации на теми, идентифицирани като важни за младите хора - моите права, организиране на младежки събития, здравословен начин на живот, текстообработка и т.н. Обучава младежи обучители. Съавтор на "Наръчник на младия предприемач".

Тел.: +359 2 927 73 28; +359 895 569 656 

 

 

АНТОАНЕТА ВАЛЕНТИНОВА - експерт "Информационни услуги" 

Предоставя информация на младежи, поддържа сайта и фейсбук страницата на фондацията. Координира работата на останалите експерти. 

Тел.: +359 2 927 73 28; +359 896 609 803 

 

Медийни партньори: