Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Фондация "Каузи"
София 1324, ул. "Филиповско шосе" 38
тел./факс: 02 927 73 28
e-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
www.kauzi.org

Николай Георгиев
Ръководител

Антоанета Валентинова
Координатор

Сребрина Ефремова
Връзки с обществеността

 

 

Медийни партньори: