За нас

"Каузи" е организация, която застава зад мечтите на хората, с които работи. Осъществяването им е нашата пресечна точка. Тя ни събира и превръща в екип.Нуждаещите се учат и развиват, а нашите експерти им вдъхват увереност и им дават безценни съвети, без които трудностите по пътя лесно ги отказват да постигнат целите си. Обученията ни често са под формата на разговори, дискусии и експерименти. Възпитаваме критичност в мисленето и смелост в поведението. В края на съвместната ни работа те вече не се страхуват да заявят открито своите мечти, да отстояват позициите си, да валидират плановете, продуктите и услугите си. А ние се превръщаме в застъпник на техните възможности и потенциал - пред семейството, общността и инвеститорите. Ние работим върху промяната на хората и знаем, че само така променяме системите"

Николай Георгиев, Председател

Фондация "Каузи"

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."
Image

Основните цели на фондацията са:

  1. Създаване на условия и програми за интеграция на деца и младежи с увреждания
  2. Създаване на възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални умения
  3. Придобиване на знания, умения и опит у начинаещи предприемачи и МСП за изграждане на предприемачески качества и активно участие в процесите на пазарната икономика.

Екип

nikolay1.jpg

Николай Георгиев

Председател на ОС

Магистър по счетоводство и контрол от Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси” към Международния банков институт - София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации и работи по международната програма за Устойчиво развитие на предприятията в България към същата организация. От 2007 година е оценител по програми на ЕС.

srebrina.jpg

Сребрина Ефремова-Велева

Изпълнителен директор

Бакалавър по „Журналистика ” и магистър по „ Европейска публична администрация ” В СУ „ Св. Климент Охридски ”. Притежава допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти по Структурните фондове, сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност и ISO 26 000. Експерт „Връзки с обществеността” и "Информационно услуги" на Младежки информационно-консултантски център "Каузи" 2012-2013. Води обучения и предоставя индивидуални консултации.

marina.jpg

Марина Стефанова

Директор "Бизнес развитие"

Магистър по право, завършила СУ „Св. Климент Охридски” със специализации по Правораздаване, Международно право и Публична администрация; специализирала „Английско право и право на Европейския съюз” в Университета “Cambridge” (Великобритания). От 2016 г. е доктор по социално управление към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни специализации по Фирмен мениджмънт, Административно управление и Структурни фондове.
Започва своя път на предприемач през 2003 година като регистрира Консултантска къща “Стратегии”. До началото на 2011 година управлява дружеството, както и две фондации - “Благодеятел” и “Каузи”.
Тя е консултант на младежка предприемаческа борса от самото начало и води обучения по различни проекти на фондацията.
http://www.marinastefanova.info/bg/

44049076_2214897438781898_3602361960768733184_n.jpg

Жюстин Томс

Консултант „Маркетинг“

Магистър по хуманитарни науки от СУ "Св. Кл. Охридски". Експерт по онлайн медии,онлайн маркетинг, уеб дизайн и компютърно обучение.

Директор бизнес развитие към abcbg.com.Работи активно по безопасния интернет за деца.

 

untitled.jpg

Биляна Камбурова

Координатор „Проекти и комуникации“

Магистър по управление на европейски проекти и бакалавър по социология в НБУ. Осъществява комуникация и координация на информационните кампании по проектите и координира работата на експертите.

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси