ПРОМЯНАТА НА ХОРАТА ПРОМЕНЯ СИСТЕМАТА!

Предприемачеството е начин на мислене и подход към живота,
колкото по-рано научите неговите похвати, толкова по-полезно ще Ви бъде наученото.

predpriemachestaka borsa bgEжегодно събитие, на което стратиращи предприемачи представят бизнес плановете си пред представители на финансиращи институции и фондове. 

WENT power logo final

Програма за овластяване на жените в отдалечени райони, чрез която насърчава баланса между професионалния и личния им живот.

b4bhub logo 2

Микрофонд, в който социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи, чрез стоки и услуги в началния етап на тяхната дейност.

Logo 181x90

Информационна, аналитична и образователна програма създаващa систематична информация в областта на КСО и приложението и в България.

baner_online_obucheniya.jpg
globalni_celi.jpg

Ние припознаваме Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН като сподлен обществен дневен ред за развитие и активно работим за тяхното постигане

За нас

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."

Предлагаме обучение и консултации по:

Предприемачество

Предприемачество

Дигитален маркетинг

Дигитален маркетинг

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Разработване на проекти

Разработване на проекти

Професионално развитие

Професионално развитие

Социална интеграция

Социална интеграция

Гражданско образование

Гражданско образование

Младежко лидерство

Младежко лидерство

Последни новини

Проучване на мнението на заинтересовани страни, фокусирано върху разпознаването на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предприемачеството като

...

Въпросник за младежи - нагласи и разбиране на STEM обучението и връзката с предприемачеството за постигане на Целите за устойчиво развитие

...
0
обучени в предприемачество млади хора и младежи с увреждания от България, Сърбия и Македония
0
млади хора, консултирани и подкрепени при започването на първа работа или стартиране на собствен бизнес
0
евро, привлечени за подпомагане професионалното консултиране и предприемачеството
0
ученици и младежи, преминали през програми за младежко лидерство, финансова грамотност и доброволчество

Партньори и донорски програми

Медийни партньори

b2b_media_logo_black_2013.png
enterprisebg.png
ngobg.png
agencia.bg.100.300.png
bnt_bul.jpg
.jpg

Партньори B4BHub

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси