ПРОМЯНАТА НА ХОРАТА ПРОМЕНЯ СИСТЕМАТА!

Предприемачеството е начин на мислене и подход към живота,
колкото по-рано научите неговите похвати, толкова по-полезно ще Ви бъде наученото.

predpriemachestaka borsa bgEжегодно събитие, на което стратиращи предприемачи представят бизнес плановете си пред представители на финансиращи институции и фондове. 

b4bhub logo 2

Микрофонд, в който социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи, чрез стоки и услуги в началния етап на тяхната дейност.

WENT power logo final

Програма за овластяване на жените в отдалечени райони, чрез която насърчава баланса между професионалния и личния им живот.

Logo 181x90

Информационна, аналитична и образователна програма създаващa систематична информация в областта на КСО и приложението и в България.

Ние припознаваме Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН като сподлен обществен дневен ред за развитие и активно работим за тяхното постигане

globalni_celi.jpg
ant.jpg

Проект: "Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване", Договор № BG05M9OP001-1.023-150-C01 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Начало на проекта: 19.06.2018; Край на проекта: 19.12.2019

За нас

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."

Предлагаме обучение и консултации по:

Предприемачество

Предприемачество

Писане на проекти

Писане на проекти

Дигитален маркетинг

Дигитален маркетинг

Младежко лидерство

Младежко лидерство

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Гражданско образование

Гражданско образование

Професионално развитие

Професионално развитие

Социална интеграция

Социална интеграция

0
обучени в предприемачество млади хора и младежи с увреждания от България, Сърбия и Македония
0
млади хора, консултирани и подкрепени при започването на първа работа или стартиране на собствен бизнес
0
евро, привлечени за подпомагане професионалното консултиране и предприемачеството
0
ученици и младежи, преминали през програми за младежко лидерство, финансова грамотност и доброволчество

Партньори и донорски програми

Медийни партньори

b2b_media_logo_black_2013.png
enterprisebg.png
ngobg.png
agencia.bg.100.300.png
bnt_bul.jpg
.jpg

Партньори B4BHub

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси