Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Според официалната статистика в България всеки пети млад човек не работи, не учи и не изучава занаят. В отговор на това предизвикателство фондация „Каузи“ ще обучи над 2000 млади хора от западните квартали на София и от малки населени места как да търсят работа, за подготовка на автобиография, какви са правата им като служители и как могат да започнат собствен бизнес.

Събитието ще се проведе на 12.10.2016, 13.30 ч. и е част от проект "CREATIVна София", финансиран от Програма Европа 2016, на Столична община. 

 Фондация „Каузи“ проведе на 22 юли т.г. семинар за обмен на добри практики „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“. Срещата е част от проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека.

На 22 юли (петък) 2016, между 9,30 – 13,30 часа, в зала „София“ на Столична библиотека ще се проведе информационна сесия за обмен на добри практики на тема „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“.

 

 От началото на юни фондация „Каузи“ стартира изпълнението на проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, финансиран от Столична община по Програма Европа, 2016.

Това заяви Марина Стефанова, директор „Бизнес развитие“ на фондация „Каузи“, чийто екип проведе анкетно проучване измежду 85 ученици и младежки организации по повод 24 април, Межународния ден на младежката солидарност. Свързаната с международния ден информационна кампания се провежда под наслов: "Да говорим в 1 лице мн.ч." и подчертава именно нуждата от солидарност и заедност при промяна на средата. 

На 29 февруари от 10 часа, в хотел „Кристо“ в Благоевград ще се проведе първата дискусия на кръгла маса, целяща да подпомогне създаването на мрежа за насърчаване на младежкото предприемачество.

На 3 и 5 февруари бяха проведени първите две срещи за споделяне на добри практики в сферата на младежкото предприемачество в Благоевград и Русе. Участниците бяха представители на местната власт, младежки и бизнес организации, местни институции.
Обученията са в Благоевград на 3 февруари от 10 часа в хотел "Корона" (ул. Никола Вапцаров 16) и в Русе на 5 февруари от 10 часа в Културен център "BH" (ул. Добруджа 4) и са част от международен проект за развитие на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 • След представянето си в Младежката предприемаческа борса всички участвали предприемачи считат, че ще получат финансиране за своята идея
• 86% от инвеститорите също намериха своята следваща инвестиция на събитието 

Предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 Следваща страница

 

Медийни партньори: